Samimi Olarak Allah’a Dönün!
Ağustos 2019 Muhammed Adil KAPAN A- A+
A- A+

Samimi Olarak Allah’a Dönün!

İnsan kimi zaman nefis ve şeytanın etkisiyle Allah’ı unutur. O’nun kendisini görüp gözetlediğini unutur. İşlediği günahlar sebebiyle öteki âlemde kaybedeceği güzellikleri unutur. Dünyada kendi elleriyle yaptıkları yüzünden uğrayacağı azabı, musibetleri ve rezillikleri unutur. Sonuçta günaha düşer. Bu günahlar sebebiyle kendisindeki güzel hasletleri kaybeder. Ama günaha düşen insan için her şey bitmiş değildir. Hemen kendini yoktan var eden Rabbine yönelir, iletişime geçer, halini arz eder, günah ve isyanlarına karşı O’na yalvarır ve O’ndan af diler. Zira kulun Rabbinden başka af dileyecek kapısı yoktur.

 Allah Teâlâ biz kullarının nasıl af dilemesi gerektiğini Tahrim suresi 8. ayetinde şöyle buyurmuştur:

“Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile Allah’a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter…” Nasuh tevbe günaha kalben pişman olmak, dil ile istiğfar etmek, bedenden günahı söküp atmak ve bir daha günaha dönmeme kararlılığı içinde olmaktır.

Rasulullah aleyhisselam bir hadisinde:

“Âdemoğlunun hepsi hata eder. Hata edenlerin hayırlısı, tevbe edenlerdir.” buyurmaktadır.

İnsan hata edebilir, günaha düşebilir ama hemen pişman olacak ve tevbe edecek. Umutsuzluğa kapılmadan ben zaten günahlara batmışım artık ben iflah olmam demeden bizim Allah’ımız var deyip ellerini semaya açıp Rabbinden bir daha günaha düşmemek için yardım etmesini isteyecek.

Günahta ısrar etmeyelim. Bilmeliyiz ki suya düşen değil sudan çıkmayan boğulur. Rabbimizden umut kesmeyelim. Son ana kadar tevbe kapısının açık olduğunu unutmayalım. Zaten tevbe edince Rabbimiz bizi affeder diye de günahlara dalmayalım. Rabbimize karşı yalancı durumuna düşmeyelim. Tevbe edince defterden günahlar silinir lakin geriye bazı kalıntılar kalabilir. Yine işlenen günahlar zihin dünyamızdan bazı parçaları söküp götürebilir.

Öyleyse her daim dil istiğfar halinde olacak. Bilmeden düştüğümüz günahlara da tevbe edeceğiz. Bir kötülük yaptığımızda hemen peşinden bir iyilik yapacağız umulur ki affolunuruz.

Yaptığımız ibadetler eksik olabilir. Salih amellerimiz yarım kalabilir. Allah için yaptığımız işlerde noksanlık olabilir. İşte bunlar içinde istiğfar edip Rabbimize amellerimizin kabulü içinde dua edeceğiz. 

Günaha meyletmemek için ölümü düşünelim, hesabı düşünelim, berzah âlemini düşünelim, ahireti düşünelim, sıratı düşünelim cennet ve cehennemi düşünelim. Tefekkür edelim tüm kâinatı, semâvatı, bütün âlemi ve niçin yaratıldığımızı. Ve farkına varalım hangimizin daha güzel amellerle Yaratana kavuşmak için imtihan olduğumuzun.

 Gençliğimize, servetimize, makamımıza aldanmayalım. Tevbeyi sonraya bırakmayalım. Daha çok erken derken elveda bile diyemeyiz giderken.  

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Ağustos 2019

Sayı: 26

Genç Adam Arşiv