Ağustos 2015 Hamdi İLİK A- A+
A- A+

Kitab Tanıtımı / Tekasür Suresi

Sure’nin İsmi

Sure ilk ayetteki ‘mal, evlat ve yandaşlarla övünme sizi meşgul etti’ anlamına gelen “Elhakümü-t tekasür” ifadesinden dolayı Tekasür Suresi olarak anılmıştır.

Sure’nin Nüzulü

Sure’nin Mekke Döneminde nazil olduğu görüşü meşhurdur. Sure Karia Suresi’nde işlenen ve tavsiye edilen konular üzerine öğüt ve uyarıdır.

Sure’nin Muhtevası

Sure-i Şerif, insanın çoklukla övündüğünden bahsederek başlar. Hayatın aldatıcı şeyleri ile meşgul olunduğundan ve mal biriktirmeye olan düşkünlüğünden bahsederek devam eder. Bu çoğaltma anlayışının ve dünya lezzetlerinin bizi dünyaya daldırmaması gerektiğini hatırlatılır. İlim türleri sıralanarak da gaflet tehlikesinin önüne barikatlar konulur. Şu kadar mal, şu kadar evlat, şu kadar rezidans gibi söylemlerin ahirette hiçbir işe yaramayacağı telkin edilir.

Mahşerde yaptığımız bütün işlerden sorumlu tutulacağımız üçüncü ve dördüncü ayetlerde izah edilir. Sure ateşi yakından görme, kıyamet korkuları ile yüzleşme gibi acı sahneleri göz önüne sererek sona erer.

Suredeki Kavramlar

Tekasür, Kabir, Yemin, İlim, İlme-l Yakîn, Cahim, Ayne-l Yakîn, Naim

Sure’nin Ayetleri

Rahman ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla
1. Çokluk kuruntusu sizi o derece oyaladı ki,
2. Nihayet kabirleri ziyaret ettiniz.
3. Hayır! Yakında bileceksiniz!
4. Elbette yakında bileceksiniz!
5. Gerçek öyle değil! Kesin bilgi ile bilmiş olsaydınız,
6. Mutlaka cehennem ateşini görürdünüz.
7. Sonra ahirette onu çıplak gözle göreceksiniz.
8. Nihayet o gün (dünyada yararlandığınız) nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz.

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Ağustos 2015

Sayı: 10

Genç Adam Arşiv