Şubat 2015 Hamdi İLİK A- A+
A- A+

Kitab Tanıtımı - Nebe’ Suresi

Sure’nin İsmi

Sure ismini ikinci ayette geçen nebe’/ büyük haber deyiminden almıştır.

Sure’nin Nüzulü


Bu mübarek sure Mekke’de nazil olmuştur ve 40 ayet-i kerimedir.

Sure’nin Muhtevası

Sure’nin ana konusu, müşriklerin öteden beri inkâr ettikleri “öldükten sonra dirilme” inancını ispat etmek ve insanın gündemine getirmektir. Çünkü müşrikler ahireti hikâye olarak tasvir ediyor, akla ve mantığa aykırı bulduklarını söyleyerek imkânsız olduğunu zannediyorlardı. Sadece bununla da yetinmeyip Rasulullah aleyhisselam’a iftiralar atarak bunu dalga konusu yapmışlardı. Ancak ilahi çağrıya icabet edenlerin ahirete de iman etmeleri gerekiyordu. Allah Teâlâ ahireti ve ahirette olacakları insanlara bu mübarek sure ile bildirmiştir.

Sure-i celile söze kıyamet, öldükten sonra dirilme ve hesaptan haber ederek başlar. Ardından Âlemlerin Rabbinin kudretini gösteren deliller getirir. Dağların kazık yapılması, gecenin dinlenme ve gündüzün çalışma vakti kılınması, bitkiler ve tanelerin yaratılması… Böylece bu eşsiz güzellikleri yaratan Allah, insanı da öldürdükten sonra diriltmeye kadirdir.

Sure müthiş bir tehdit savururcasına “O gün hüküm verme günüdür.” diyerek meydan okur. Akabinde kâfirler için hazırlanan azaptan bahseder. Ardından takva sahiplerine yüce Allah’ın hazırladığı cennet nimetleri sıralanır.

Bu mübarek sure kıyametin dehşetini “Keşke toprak olsaydım!” pişmanlığıyla anlatarak sona erer.

Suredeki Kavramlar

Nebe-i’ Azim, Mihad, Evtad, Siracen Vehhac, Seccac, Mikât, Sur, Serab, Ehkab, Gassak, Vifak, Muttakin, Leğv, Kizzab, Hisab, Ruh, Rahman, Savab, Hak, İnzar, Azaben Karib, Kâfir.

Sure’den Ayetler

10 ve 11. ayet: Geceyi (sizi örten) bir elbise yaptık. Gündüzü de geçimi temin zamanı kıldık.

17-26. Ayetler: Şüphesiz hüküm ve ayırma günü belirlenmiş bir vakittir. Bu, sûra üfürüleceği gün gerçekleşir ve siz bölük bölük gelirsiniz. Gök açılır ve kapı kapı olur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir.

Şüphesiz cehennem, bir gözetleme yeridir; azgınlar için, içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir. Orada ne bir serinlik ve ne de içecek bir şey tadacaklar! Ancak, uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler.

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Şubat 2015

Sayı: 8

Genç Adam Arşiv