Mayıs 2014 Hamdi İLİK A- A+
A- A+

Kitab Tanıtımı-Mutaffifin Suresi

Sure’nin İsmi: Sure ismini ilk ayette geçen ve “eksik ölçüp tartan” anlamına gelen “mutaffifin” kelimesinden almıştır.
Ayet Sayısı: 36
Kelime Sayısı: 199
Harf Sayısı: 730
Sure Nerede Nazil Oldu?
Abdullah İbn Abbas (r.anh)’a göre; Yüce Allah’ın “Şüphe yok ki o günahkârlar” buyruğundan itibaren Sure’nin sonuna kadar sekiz ayet müstesna gerisi Medine’de nazil olmuştur. Kelbi ve Cabir Mekke ile Medine arasına nazil olduğunu söylerken;  Taberi ve Fahruddin Razi’ye göre sure Mekke’de nazil olmuştur.
Sure’nin Muhtevası
Konu ve üslup bakımından Mekkî surelere benzemektedir. Bu mübarek Sure ölçü ve tartıda hile yapanlara veyl ederek başlar. Veyl’den sonra imani meseleler olan tekrar dirilme ve kıyamet günü hatırlatılır. Kâfirlerin ve müşriklerin ahiretten zerre nasibi olmadığı ve varacakları yerin cehennem olacağı telkin edilir. Böylece Mekke’de yaşanmış bir hadise aksettirilmekte, vicdanlar uyarılmakta ve duygular harekete geçirilmektedir. Yeni bir nizam ve hükümler getiren ulvi risaletin/nübüvvetin tam anlamıyla yeryüzüne hâkim olabilmesi hedef gösterilmektedir.
Sure takva sahiplerinin ahirette karşılaşacağı harikulade manzarayı anlatarak devam eder. Onlara hazırlanmış olan ebedi nimetleri ve cenneti tasvir eder. Böylece teşvik ve korkutma gerçekleştirilmiş olur. Son olarak dalalet ehlinin Allah’ın seçkin kulları karşısındaki istihzalarının ahirette tam tersinin vuku bulabileceğini vurgulayarak sona erer.
Sure’deki Kavramlar
Veyl, Mutaffifin, Vezn, Yevmin Azim, Rabbü-l Âlemin, Nas, Kitab, Füccar, Siccin, Yevmi-d Din, Esatirul Evvelin, Mahcub, Ebrar, İlliyyin, Mukarrabin, Naim, Hitamuhu Misk, Tesnim, İman, Dalalet, Hafizin, Küffar
Sure’den Ayet-i Kerime’ler
23-24-25-26. Ayetler: “Şüphesiz ki iyiler naim cennetlerindedir. Koltuklar üzerinde seyredip dururlar. Onların yüzlerinde, nimet sevincinin parıltısını tanırsın. Onlara, mühürlü halis bir içecekten sunulur ki onun bitimi misktir. İşte imrenenler, artık ona imrensinler!”
29-30-31. Ayetler: “Günahkârlar, iman edenlere gülerler. Onların yanından geçtikleri zaman kaş göz işareti yaparlar. Ailelerine döndükleri zaman da yaptıkları ile övünüp eğlenirler.”

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Mayıs 2014

Sayı: 5

Genç Adam Arşiv