Kasım 2015 Hamdi İLİK A- A+
A- A+

Kitab Tanıtımı / İnşikak Suresi

Sure’nin İsmi

Surenin ismi ilk ayette geçen İnşikak kelimesinden alınmıştır. Yarılma anlamına gelen, yani kâinatın sona erdiği, kıyamet gününün dehşetini ifade için göğün çatlayıp yarıldığı zaman demek olan inşekkat kelimesinden dolayı sure-i celileye inşakkat suresi de denilir.

Sure’nin Nüzulü

Bu mübarek sure Mekke’nin ilk dönemlerinde nazil olmuştur. Muhtevaya bakıldığı vakit Müslümanlar üzerinde baskı ve zulmün henüz başlamadığı anlaşılıyor.

Sure’nin Muhtevası

Surenin ana konusu diğer Mekki surelerde olduğu gibi akide ve kıyamet korkularının tasviridir. İlk beş ayette kıyametin nasıl gerçekleşeceği anlatılmış ve bunun yanı sıra deliller serdedilmiştir. Daha sonra altıncı ve on dokuzuncu ayet arasında insanın mecburen Allah’a hesap vereceği ve onun huzurunda bulunacağı ve o yöne gittiği anlatılmaktadır.

İnsanın arz ve hesaptaki durumu ve insanların sağ ehli, sol ehli diye iki gruba ayrılmaları zikredilecektir. Tabi bu sağ, sol ehli bizim siyasi görüş kapsamındaki sağ, sol değil, cennet ve cehennem ehli olan sağ ve sol ehlidir. Sağ ehli neşe ile müjdelenirken sol ehli ise dersi alttan kalan üniversite öğrencisi gibi sıkıntılara duçar olacak ama bütünlemesi, yaz okulu olmayacaktır. Hatta iman üzere gitmedi ise alttan bile o dersi alma imkânı verilmeyerek ve iman edemeyecektir. Gecesini gündüzüne katarak dersleri vermeye çalışan bir nesle sağ ehli olmanın ehemmiyetini artırması için bu ayetler kâfidir.

Sonra Allah azze ve celle şafak, gece ve aya yemin ederek müşriklerin kıyamet günü büyük korkularla karşılaşacaklarını belirtiyor.

Sure birtakım insanları iman etmemelerinden dolayı kınamış, onları acıklı bir azap ile müjdelemiştir. Bu durumdan kurtulma reçetesi olarak da onları iman edip salih amel işlemeye davet etmiştir. Çünkü salih kimseler için kesintisiz bir mükâfat vardır.

Suredeki Kavramlar

Sema, İnşakkat, Rabb, İnsan, Kitab, Yemin, Hesab, Mesrur, Zahir, Zann, Kasem, Basir, Secde, Keferu, İlim, Azabin Elim, Ecir, Salih Amel.

Sure’den Ayetler

Öyleyse onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar? Ve karşılarında Kur’an okunduğu zaman secde etmiyorlar? Bilakis o küfredenler yalanlarlar. Hâlbuki Allah, onlar yüreklerinde neler saklıyor pek iyi bilendir. Bunun için sen onları elem verici bir azap ile müjdele! İman edip de salih amel işleyenler müstesnadır. Onlar için bitip tükenmeyen bir mükâfat vardır. (20 ve 25. ayetler)

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Kasım 2015

Sayı: 11

Genç Adam Arşiv