Şubat 2014 Hamdi İLİK A- A+
A- A+

Kitab Tanıtımı-Büruc Suresi

Sure’nin İsmi: Sure adını, 1. ayette geçen ‘Büruc’  kelimesinden almıştır.

Ayet Sayısı: 22

Kelime Sayısı: 109

Harf Sayısı: 458

Sure Nerede Nazil Oldu: Muhtevasından da anlaşılacağı gibi, Kureyş müşriklerinin Müslümanlara şiddetli bir şekilde işkence etmeleri ve her türlü zulmü reva görmeleri nedeniyle teselli etmek amacıyla Mekke’de nazil olmuştur.

Sure’nin Muhtevası: Bu mübarek sure, içinde büyük yıldızlar ve bunların yörüngeleri olan göğe, kıyamet gününe, peygamberlere ve mahlûkata yemin ederek başlar.

Sure’nin ana konusu Ashab-ı Uhdud kıssasıdır. Onlar ki sadece imanlarından ötürü mü’minleri ateş dolu hendeklere atarak diri diri yakmışlardı. İmam Müslim, Tirmizi ve daha başka hadis imamları bu kıssayı Suheyb kanalıyla ayrıntılı bir biçimde nakletmişlerdir.

Sure, kâfirlerin eziyetlerine karşı hem Peygamber Efendimiz aleyhisselamı hem de Ashab-ı Kiramı teselli etmektedir. Önceki ümmetlerin de böyle oldukları ve bütün kâfirlerin bir yalanlama içerisinde bulunduklarını bildirmektedir. Ardından kâfirlerin yaptıkları zulümlerden dolayı kâfirlere tehditler gelir ve Yüce Allah’ın buna gücü yeteceğinden kimsenin şüphesi olmaması gerektiğinden bahseder.

Son olarak da Firavun’un ve Semud kavminin azgınlıkları sebebiyle başlarına gelen helak olma hadisesiyle sona erer.

Suredeki Kavramlar: Sema, Büruc, Yevmi’l Mevud, Şahid, Mü’min, Semavat, Arz, Azap, Cehennem, Azabu’l Hariq, Salih Amel, Cennet, Fevzu’l Kebir, Şedid, Arşi’l Mecid, Hadis, Kâfir, Tekzib, Muhit, Kur’an, Levh-i Mahfuz.

Sure’den Ayet-i Kerime’ler:

4-8. Ayetler: Tutuşturucu o ateşten hendeklerin sahipleri gebertilmiştir. Hani onlar da ateşin başında oturuyorlardı. Onlar iman edenlere yapacakları hususunda (hükümdarları nezdinde) şahitlik edeceklerdi. Onlar, içlerinden (Mü’minlerin) o yegâne galip, her hamde layık Allah’a iman etmelerinden başka sebeple intikam almadılar.

11. Ayet: İman edip de salih amel işleyenlere (gelince) altlarından ırmaklar akan cennetler onlarındır. Büyük kurtuluş budur.

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Şubat 2014

Sayı: 4

Genç Adam Arşiv