Ağustos 2014 Hamdi İLİK A- A+
A- A+

Kitab Tanıtımı-Adiyat Suresi

Sure’nin İsmi
Sure, ‘Adiyat’a yemin ederek başlar ve ismini de bu kavramdan alır. Âlimlerimiz Adiyat ile neyin kast edildiğiyle ilgili iki görüş ileri sürmektedirler:
Birincisi; hacı taşıyan develer demek olup bu görüş Hz. Ali ve İbn Mes’ud r. anhuma’dan gelmektedir. Bu görüşe göre Allah deveye yemin etmiş olur. Deveye yemin edilmesinin çeşitli hikmetleri mevcuttur. (bkz: Tefsir’ul Kebir 23. cilt 544. Sayfa)
İkincisi; Adiyat’tan murad edilen şey atlardır. At üzerine yemin edilmesinin de birçok hikmeti olup bunlardan en dikkat çekici olanı; at ile düşmana saldırılıp onu yenebilirsin. Gerekirse de düşmanından hızlıca kaçabilirsin. Selamette olmak ise ganimetlerin büyüğüdür. Cenabı Hak, atın dünyevî ve dinî faydalarından dolayı Mücahitlerin atlarına yemin etmiştir.

Sure’nin Nüzulü
Bu mübarek sure âlimlerimizin birçoğuna göre Mekke’de nazil olmuştur. 


Sure’nin Muhtevası
Mücahitlerin atlarının üstünlüğünden dolayı sure Mücahitlerin atlarına yeminle başlar. Tekrar edilen yeminlerin ardından insanın Rabb’ine karşı -tüm lütuf ve ihsanına rağmen- nankör olduğu vurgulanır. İnsanın mal sevgisine olan hırsının çok katı olduğunu ve bundan vazgeçmesinin zor olduğunu beyan eder. Tüm yaratılmışların hesap için dönüşlerinin Allah’a olacağını; makam ve mevkiinin ahirette fayda sağlamayıp dönüşün her şeyden haberdar olan Allah Teâlâ’ya olacağını vurgulayarak sure sona erer.

Suredeki Kavramlar
Adiyat, Mûriyat, Muğîrat, Rabb, Kenûd, Şahid, Kabir, Sûdur


Sure’nin Meali
1. Harıl harıl koşanlara,
 2. (Nallarıyla) çakarak kıvılcım saçanlara,
3. (Ansızın) sabah baskını yapanlara,
4. Orada tozu dumana katanlara,
5. Derken orada bir topluluğun ta ortasına girenlere yemin ederim ki,
6. Şüphesiz insan, Rabbine karşı pek nankördür.
7. Şüphesiz buna kendisi de şahittir,
8. Ve o, mal sevgisine de aşırı derecede düşkündür.
9. Kabirlerde bulunanların diriltilip dışarı atıldığını düşünmez mi?
10. Ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman,
11. Şüphesiz Rableri o gün onlardan pekâlâ haberdardır.

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Ağustos 2014

Sayı: 6

Genç Adam Arşiv