Ağustos 2013 Hamdi İLİK A- A+
A- A+

Kitab Tanıtımı

Ğaşiye Suresi

Sure-i Celile, ismini ilk ayette (hel etake hadisul ğaşiyeh) geçen ‘ğaşiye’ kelimesinden alır. Ğaşiye; şiddetleri insanları bürüyen ve korkunç halleri insanları saran, dehşetli hadise demektir ki bundan murad kıyamettir diye ifade edilmiştir.

Ayet Sayısı: 26

Kelime Sayısı: 92

Harf Sayısı: 381

Sure Nerede Nazil Oldu: Mekke döneminin ilk yıllarında nazil olmuştur. Tüm müfessirler Sure’nin Mekkî olduğunda müttefiktirler.

Sure’nin Muhtevası: Sure’nin içeriğini anlayabilmek için Hz. Muhammed (sav)’in Mekke döneminin iyi bilinmesi ve analiz edilmesi gereklidir. Zira Rasulullah (sav) müşrik olan Arap toplumuna öncelikle tevhid ve ahiret inancını tebliğ etmiştir. Toplumun kaybettiği değerleri yeniden kazanması için böyle bir çalışma gerekliydi. Bu nedenle tevhid ve ahiret inancı başa alınarak Allah inancı sağlamlaştırılmaya çalışıldı. Bu özelliği vurguladıktan sonra Sure-i Celile’nin üslup ve muhtevasına kısaca değinelim.

Bu mübarek Sure Allah Teâlâ’nın birliğini, sonsuz gücünü delillerle gösteren ve kıyamet gününün dehşet verici durumlarını, kâfirlerin orada karşılaşacağı sıkıntıları, belaları ve Müslümanların orada elde edeceği selamet ve esenliği anlatır.

Ölümün ne olduğunu unutan insanoğluna “Kıyametin haberi gelmedi mi?” diyerek, zihninde bombardıman etkisi oluşturan, daha sonra da insanı tefekküre sevk eden ve hesap gününde görülecek hesaba yönlendiren surelerden biridir. Cehennem ve Cennet tasvirlerini ütopya olmaktan çıkartarak tüm gerçekliği ile gözlerimizin önüne getirir. Sure-i Celile herkesin Allah Teâlâ’ya karşı bir hesap vereceğini ve dönüşün de Cenab-ı Hakk’a olacağını hatırlatarak sona erer.

Suredeki Kavramlar: Ğaşiye, Haşiâ, Hamiye, Dari‘, Nâime, Cennet, İbl, Sema, Cibal, Ard, Zikr, Kefera, Azab, Hesab, 

Sure-i Celile’den Seçilen Ayet-i Kerimeler:

“Onlara (Cehennem ehline) kuru dikenden başka yiyecek de yoktur (Bu diken) Ne besler ne de açlıktan korur.” (6.-7. ayetler)

“Orada (Cennette) akan bir kaynak, yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, dizilmiş koltuklar ve yastıklar, serilmiş nefis döşemeler vardır.” (12, 13, 14, 15, 16. ayetler)

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Ağustos 2013

Sayı: 2

Genç Adam Arşiv