Kasım 2013 Muhammed Adil KAPAN A- A+
A- A+

İffetli Olmak ya da Olmamak

"Irzının Davacısı Bir Gençlik"


Müslüman iffetli olandır. İffet, namus demektir.  Aynı zamanda iffet nefsin haram isteklerine karşı kendini koruyabilmek, helal ile yetinmek haramdan uzak kalmak, yeme ve cinsel şehvet konusunda aşırıya kaçmamayı becerebilmektir. Bir toplumda iffet olmazsa kişiler insani ve İslami özelliklerini kaybederler. Toplum başkalaşmaya, dini ve manevi değerlerini yitirmeye ve azgınlıkları yüzünden helak olan toplumların akıbetine doğru sürüklenip gider.

İffetin korunmasıyla Allah’ın haram dedikleri çiğnenmemiş olur. Toplum zinadan uzak, Allah’ın emrettiği şekilde yaşamaya devam eder. Ne yazık ki günümüzde iffetli yaşayan insan sayısı azalmakta, toplum gitgide uçuruma sürüklenmektedir. Sokağa çıktığımızda etrafımıza şöyle bir bakalım ve soralım; acaba bu memleket Müslüman memleketi mi? Yine kendimize soralım bu insanlar şu ayetleri bilmiyor mu yoksa biliyorlar ama amel mi etmiyorlar:

“Rasulüm! Mü’min erkeklere, gözlerini harama dikmemelerini, ırzlarını da korumalarını söyle. Bu onlar için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Allah, onların yapmakta olduğundan haberdardır.” (Nur, 30) 

Rabbimiz bizlere öncelikle toplumdaki bir yanlış anlayışı fark ettriyor ve sadece kadınların namusu kirlenir, erkeklerin namusu kirlenmez algısını değiştiriyor. Erkeklerin de bir namusu olduğunu ve onun korunması gerektiğini emrediyor. Daha sonra gözlerini haramdan sakınmalarını istiyor ki göz haramı göre göre ona alışır ve sonra da harama kayıverir.

“Mü’min kadınlara da söyle gözlerini harama bakmaktan korusunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları müstesna olmak üzere, ziynetlerini teşhir etmesinler…” (Nur 31)

Şimdi de kadınlara bir hitap var ve kadınların ırzlarını korumaları, gözlerini haramdan sakınmaları emrediliyor. Nasıl örtünmeleri gerektiği de bu ayette açıklanıyor. Ne yazık ki yukarda bahsettiğimiz sokaklar bu ayetleri dikkate almayan bayanlarla dolu. Bakın Peygamber Efendimiz aleyhisselam 1400 yıl önce zamanımızdaki bu rezillikleri nasıl açıklamış;

“Cehennem ehlinden iki sınıf insan vardır ki ben onların benzerini görmedim! Bir topluluk ki yanlarında sığırkuyruklarına benzer bir takım kamçılar var, bunlarla insanlara vurmaktadırlar. Bir de giyinik olduğu halde çıplak, meyleden erkekleri kendilerine meylettiren, başları Horasan develerinin hörgücüne benzeyen kadınlardır! Bunlar cennete giremezler, onun kokusunu dahi duyamazlar!” (Müslim, 2128) İmam Nevevi “Bu hadis nübüvvet mucizelerindendir.” diyor.

Günümüzde bu giyinmiş çıplakları görüyoruz. Peki, onlar niçin böyle giyindiriliyor? Çünkü onlara televizyonlarda, internette, moda dergilerinde öyle şeyler fısıldanıyor ki onlar da yaptıklarını normalmiş gibi algılıyorlar. Yine bu basın-yayın organlarında kız erkek ilişkileri o kadar meşru gösteriliyor ki gençliğimiz çok rahat “Bu kız arkadaşım, şu erkek arkadaşım…” diye ortalıkta gezebiliyor. Artık iş öyle bir boyuta geldi ki ırzını koruyanlar anormal görülmeye başlandı. Böyle müflis bir ortamda benim iffetli Genç Adamım bunları aşacak ve mefkûresini gerçekleştirmek için elinden geleni yapacaktır.

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Kasım 2013

Sayı: 3

Genç Adam Arşiv