Mayıs 2016 Hamdi İLİK A- A+
A- A+

Felak ve Nas Sureleri

Surelerin İsmi

Sureler isimlerini ilk ayette geçen felak ve nas kelimelerinden almıştır. Felak, yarık ve bir şeyin bir kısmını diğer kısmından ayırmaktır. Nas ise insanlar demektir. Bu iki sureye Muavvizeteyn adı verilir. İhlâs suresi ile beraber bu üç sureye muavvizat denilmiştir.

Surelerin Nüzulü

Bu mübarek surelerin ikisinin aynı anda nazil olduğu hususunda görüş ayrılığı yoktur. Surelerin nerede indiği konusunda ihtilaf vardır. Müfessirlerimizin büyük çoğunluğuna göre Mekke döneminde nazil olmuştur.

Surelerin Muhtevası

Felak suresi; kullara mahlûkatın ve gece karanlığının şerrinden Allah’ın himayesine girmesini, Allah’ın yücelik ve saltanatına sığınmayı öğretir. Çünkü geceler bazıları için şerlidir. İnsanların istirahata çekildiği vakitte, gözlerin gözleri görmediği anlarda ne şerler döndüğünü bilmek bile istemeyiz. İşte bu durumdan Rabbimizin himayesine sığınıyoruz. Bütün hasetçilerden yani kıskançlık yapanlardan ve büyücülerden de Allah’a sığınırız.

Nas suresi; bu surede de istiaze (sığınma) ön plandadır. Mekke döneminde indiğini kabul edersek müşriklerin kavgalı olduğu rabb, melik, ilah mefhumları ile Allah’a sığınılmıştır. İblisten, şeytanlaşmış insanlardan, cin şeytanlarının şerrinden Allah’a sığınma konusu anlatılmıştır.

Surelerdeki Kavramlar

Euzu, Rabb, Felak, Şer, Halak, Ukad, Hased, Nas, Melik, İlah, Vesvese, Cin.

Surelerden Ayetler

1- De ki: “Sığınırım o sabahın Rabbine,
2- Yarattığı şeylerin şerrinden,
3- Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,
4- O düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden
5- Ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!” (Felak Suresi)

NOT: Rasulullah aleyhisselam bir rahatsızlık duyduğu zaman ve her gece yatağına yatacağı zaman üç sureyi (İhlâs, Felak ve Nas) okuyup ellerine üfleyerek mübarek başına ve yüzünden başlayarak aşağıya doğru mübarek vücutlarına meshederler ve bunu üç kere yaparlardı. (Sahih-i Buhari) Bu sünneti de ihya etmeye çalışırsak ne güzel olur. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun.

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Mayıs 2016

Sayı: 13

Genç Adam Arşiv