Mayıs 2015 Nureddin SOYAK A- A+
A- A+

Değerlerin Değerini Bilmek

“Allah’ın kadrini gereği gibi bilemediler.”(Hac,74)

Allah’ın kadrini bilmemek, Rabb’i gereği gibi tanımamak, O’na gereğince kulluk edememek, O’na layıkıyla tazimde bulunamamak, bahşettiği nimetlerin kıymetini bilememek nihayetinde de Allah’tan gayrısına kulluk etmektir.

Rabbimiz buyurdu ki “Müminlerin Allah’a olan sevgisi daha güçlü bir sevgidir.”(Bakara,165)

Rabbinin kadrini bilmeyen imanın değerini nereden bilsin. İmanın kadrini bilmeyen ibadetin değerini nereden bilsin. İbadetlerin kadrini bilmeyen ahlakın değerini nereden bilsin. Hep feryat ediyoruz; ‘evlatlar ana babalarının kıymetini, kardeşler birbirinin kıymetini, akrabalar birbirinin kıymetini, komşular birbirinin kıymetini, dostlar birbirinin kıymetini bilmiyor’ diye. Yaratan’ın kadri bilinmeden, yaratılanın değeri nasıl bilinsin ki? Beşeri münasebetlerdeki tüm değerlerin kaybedilmesi de kaybedilmeye devam edilmesi de bu özden mahrum kalmaktandır.

Rabbimiz buyurdu ki “O, elbette değerli bir Kur’an’dır.”(Vakıa,77)

Müslümanlar Kur’an’ın değerini ne kadar biliyorlar? Ona sevgisi, bağlılığı, anlamaya, yaşamaya çalışması, kıraati esnasındaki duyuşları hissedişleri, nasıl? Onu okudukça imanına, ibadetlerine, ahlakına yansımaları nasıl?

Rabbimiz buyurdu ki “Onlara değerli bir peygamber gelmiştir.”(Duhan,17)

Müslümanlar peygamberinin değerini ne kadar biliyorlar? Ashabcasına sevip, Ashabcasına bağlanıp, Ashabcasına sevebiliyor mu?

Rabbimiz buyurdu ki “Allah size imanı sevdirmiştir.”(Hucûrat,7)

Müslümanlar imanın değerini ne kadar biliyorlar? İmanın kendileri için ne ifade ettiğinin, imansızlığın ne kadar büyük bir felaket olduğunun farkındalar mı? İmanın kendilerine ne kazandırdığının farkındalar mı?

İmansızlığın acısını tattıktan sonra imana girenler kadar imanın kadrini biliyorlar mı?

Rabbimiz buyurdu ki “…İbadetlerim de âlemlerin Rabbi Allah içindir”(En’am,162)

Müslümanlar ibadetlerinin değerini ne kadar biliyorlar? İbadetlerinden huzur alıyorlar mı? Çalışma ve istirahatlerini, gece ve gündüzlerini, hayatlarının her anını ibadet neşesiyle geçirebiliyorlar mı?

Rabbimiz buyurdu ki “Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin”(Kalem,4)

Müslümanlar, Muhammedî ahlakın değerini ne kadar biliyorlar? Küfrün zehirli oklarını, Müslümanların edep ve terbiyesine, hayâ ve güzel ahlakına çevirdiği onu yok edebilmek için gece gündüz çalıştığı günümüzde nefsinin, neslinin ve tüm Müslümanların korunması için çabası nedir? Gençliğin imanının ahlaksızlık ve hayâsızlıkla çalınmaya çalışıldığı şu günlerde ne yapıyor?

Dönüp bir bak hele! Neyi seviyorsun? Neyle seviniyorsun? Vereceğin cevap, senin değer anlayışındır.

“Ancak Allah’ın lütuf ve rahmetiyle, yalnız bunlarla sevinsinler. Bu, onların toplayıp durduklarından daha hayırlıdır.”(Yunus,58)

Hayatına bak, değerlerine bak ve Rabbinin yanındaki değerini gör.

Rabbimiz buyurdu ki “İnanıp salih ameller işleyenler için Rahman, (gönüllere) bir sevgi koyacaktır.”(Meryem,96) İnandığı gibi yaşamaya çalışan kullarını Rabbimiz bakın nelerle müjdeliyor:

“Onlar cennetliktir, onlara korku yoktur, onları hidayete erdirir, onlara en yüksek dereceler verecektir, onların kötülüklerini iyiliklere çevirir, onların tevbelerini kabul eder, onların kurtuluşa erenlerden olması umulur, onlara yaptıklarının daha güzeliyle mükâfat verir, onları salihler arasına sokar, onları Naîm cennetlerine koyar, onlara Me’va cennetleri vardır, onlara bağışlama ve kesintisiz mükâfat vardır, onların dualarına karşılık verir, onları rahmetine sokacaktır, onların günahlarını örter, onları yaratılanların en hayırlısı yapar, onlar hakkı ve sabrı tavsiye edenlerdir.”
Rabbimiz buyurdu ki; “Ancak iman edip salih amel işleyenler başka, onlar da pek azdır.”(Sad,24)

Rabbimiz kitabının neresinde imandan bahsetmişse hemen akabinde salih amellerden bahsetmiştir. Salih amellerle süslenmeyen iman kemale eremez.

“Ben Müslümanlardanım! diyenlerden daha güzel sözlü kimdir?” (Fussilet,33)  Müslümanlar, Müslümanlığının değerini ne kadar biliyorlar? Bir kısmının Müslümanlıktan başka isimlerle anılmak daha çok hoşuna gider olmuş bir kısmı Müslüman kardeşliğinden daha çok başka kardeşlikleri öne çıkarmaya başlamış. Aman ya Rabbi, imdadımıza yetiş!

 “Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur.”(Bakara,32) demeyi bizlere lütfet. Hata ve kusurlarından dolayı kardeşlerini küfürle itham etmekten koru.
“Biz sana kitabı hak olarak indirdik ki, insanlar arasında Allah’ın sana öğrettikleri ile hüküm veresin.”(Nisa,105)

Müslümanlar hükmüne riayet etmedikleri kitaplarına gerçekten değer vermiş oluyorlar mı? Yoksa birbirlerini mi aldatıyorlar? Madenlerin değerini bilmeyenler kınanır da değerliyi değersizi ayırt edemeyenler niçin kınanmaz? Değer, Allah’ın değer verdiğidir. Değersiz ise Allah’ın değer vermediği şeydir.  Değerlerin değerini bilenler, değerlidir. Değerlerin farkında olmayanlar, sadece inkârcılar değil, inandığını söyleyenlerden bazıları da değerlerinin farkında değiller. Değerlerini bilen ve ona sahip çıkanlardan olmalıyız. Yoksa kaybedenlerden oluruz.

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Mayıs 2015

Sayı: 9

Genç Adam Arşiv