Asr Suresi
Ağustos 2016 Hamdi İLİK A- A+
A- A+

Asr Suresi

Sure’nin İsmi

İlk ayetinde Asr’a yemin edildiği için bu sure Asr Suresi olarak isimlendirilmiştir. Asr; zaman’dır.

Sure’nin Nüzulü

Bu mübarek sure Mekke’de nazil olmuştur.

Sure’nin Muhtevası

Asr’a yemin ederek söze başlar. Suredeki dört vasfı taşıyanların dışında bütün insanların ziyanda ve hüsranda olacağı izah edilmiştir. Bu dört şey ise;

1. İman
2. Salih amel
3. Hakkı tavsiye
4. Sabrı tavsiye

Bu özellikler İslam’ın temel özelliklerini ve toplum hayatına yönelik prensiplerini ortaya koymaktadır.

Suredeki Kavramlar

Asr, İnsan, Hüsran, İman, Amilus Salihat, Vetevasav (Tavsiye), Hakk, Sabr

Sure’nin Ayetleri

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla
1. Asr’a yemin olsun ki
2. Muhakkak insan zarardadır.
3. Ancak iman edenler ve salih amel işleyenler müstesna; bir de birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler...

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Ağustos 2016

Sayı: 14

Genç Adam Arşiv