Kasım 2017 Hamdi İLİK A- A+
A- A+

Arzdaki Mücadele Semayı Titretti

Ruhül Beyan tefsirinin yazarı İsmail Hakkı Bursevi’nin ifadesine göre ipi sağlam şekilde bükme manasındaki “cedeltü hable” kökünden gelen “mücadele” mefhumundan adını alan, sahabe kadınlarından olan Havle binti Sa’lebe’nin eşi ile yaşadığı zıhar hadisesinden dolayı Efendimiz’e olan müracaatının ardından Efendimiz aleyhisselam’ın olumsuz cevap vererek eşin sana haram oldu demesi üzerine Havle’nin ısrarları ve içten yakarışlarına karşılık Cenabı Hakkın Havle’nin nazarında ümmete gösterdiği çıkış kapısını ihsan ettiği mübarek suredir Mücadele Suresi.

Medine’de nazil olan sure içerisinde hükümleri barındırarak mü’minlere cennetin ve cehennemin yollarını gösterir. Surede mü’minlerin başına bela olan Yahudi ve münafıklar anlatılmış, kendilerini bekleyen feci akıbetten de bahsedilmiştir.

Havle radıyallahu anha örneğinde olduğu gibi Allah kuluna kâfi olduğunu göstermiş, tabi bu kâfiliğin ardından da Rabbimiz bu öğretileriyle birlikte hudutlarını çizmiş, kendisine ve Resulüne muhalefet edenlerin küfür çukuruna yuvarlanacaklarını, küfrün ise insanı zillete ve horlayıcı cehennem azabına götüreceği tehdidini yapmıştır. Allah’ın tehdidinde ise şaka yoktur.

Rasulullah aleyhisselam’a muhalefet için de Rabbimizin aynı tehditleri yapması manidardır. Sünnetin ve nübüvvetin önemi izah edilmektedir. Günümüzde bazı aklı evvellerce propagandası yapılan sünnet karşıtlığı, sünnetin modernizme uygun olarak yorumlanması faaliyetlerinin de bu ayetin kapsamına girip girmeyeceğini işin ehline havale ediyoruz. Surenin sonunda da belirtildiği üzere bu tür insanlara sevgi beslemeyenler için Allah cennetini vaat ediyor zaten.

Surenin devamında Allah’ın her şeyden haberdar olduğu, Yahudi ve münafıkların gizli toplantılarındaki şerli işlerin mü’minlere bildirildiği gösteriliyor ve uyanık olmaları gerektiği, toplantılarında gündem edinmeleri gereken konular belirleniyor. İşte bu gündemlerden ikisi: İyilik ve takva. Mü’minleri evlerinde, işyerlerinde, sohbet meclislerinde kulis yapmak, fısıldaşmak, birbirlerini çekiştirmek yerine iyilik ve takvaya çağırıyor Rabbimiz. Dünyayı felaha kavuşturup selamete ulaştıracak olan iki kavram, iyilik ve takva.

Son menzil olan cennet ve cehennem tekrar zikredilerek yolları insanlara gösteriliyor ve Allah’ın razı olduğu, onların da Allah’tan razı olduğu Allah’ın taraftarları için cennet nimetleri hatırlatılıyor. Tarafımız Allah’ın ve Resulünün tarafı olmalı ki mücadeleyi her daim kazanan biz olalım ve büyük heyecanla hesap gününde Rabbimize razı olacağı şekilde kavuşmayı bekleyelim.

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Kasım 2017

Sayı: 19

Genç Adam Arşiv