KUDÜS
Temmuz 2021 Gülsüm KEMİKKIRAN A- A+
A- A+

KUDÜS

İslam inancında bazı mekânlar vardır ki, diğer mekânlardan daha kıymetli ve daha kutsaldır. Bu mekânlardan birisi de Kudüs’tür. Zira Mescid-i Aksa, Kudüs’te yer almaktadır.

Kudüs ismi Kur’an’da doğrudan geçmemekle birlikte bu şehirden şu şekilde bahsedilmiştir:

“Bir gece, kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir.” [1]

“Ey kavmim! Allah’ın sizin için (vatan olarak) yazdığı kutsal topraklara girin, sakın geri dönmeyin, sonra kaybedenler siz olursunuz.” [2]

“Andolsun biz İsrailoğulları’nı seçkin bir yere yerleştirdik ve onları güzel nimetlerle rızıklandırdık. Kendilerine ilim gelinceye kadar da ayrılığa düşmediler. Ayrılığa düştükleri konularda rabbin kıyamet günü aralarında hükmünü elbette verecektir.” [3]

Yukarıda yer alan ayetlere göre Kudüs; Mescid-i Aksa’nın mübarek kılınmış çevresi, kutsal toprak, seçkin ve güzel bir yer olarak vurgulanmaktadır. İsra gecesinde vuku bulan mucizevi yolculuk, Mekke’den Kudüs’e yapılmıştır. Dolayısıyla böyle bir olaya Kudüs şahitlik yapmıştır.

Kudüs, İbrahim (aleyhi’s-selam)’dan bu yana pek çok peygamberin yaşadığı bir bölge olması, İsrailoğulları’nın ve onlara gönderilen peygamberlerin mücadelelerine ev sahipliği yapması hasebiyle diğer semavî dinler geleneğinde de önemli bir yere sahip olmuştur.

Şimdi Mescid-i Aksa’nın faziletine dair rivayetlere göz atalım.

Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Şu üç mescitten başkasına yolculuk yapılmaz: Mescidu'l-Haram, Mescid-i Nebi ve Mescid-i Aksa.” [4]

Ebu Zer (ra.) şöyle demiştir: “Bir gün Rasulullah’a;  ‘Ey Allah’ın Rasulü! Yeryüzünde ilk önce hangi mescid inşa edilmiştir?’ diye sordum. Rasulullah; ‘Mescid-i Haram.’ buyurdu. ‘Sonra hangisi’ diye sordum. ‘Mescid-i Aksa.’ buyurdu. [5] 

Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “ Mescid-i Aksa’da da kılınan bir namaz, Mescid-i Haram ve Mescid-i nebi hariç diğer mescidlerde kılınan bin namaz kadardır.” [6]

Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Mescid-i Aksa’ya gidin ve orada namaz kılın. Eğer oraya gidemez, içinde namaz kılamazsanız, kandillerinde yakılmak üzere oraya zeytinyağı gönderin.”  [7]

Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Allah Ariş ile Fırat arasını mübarek kılmıştır ve özellikle Filistin’i mukaddes kılmıştır.” [8]

Yukarıda sıraladığımız ayetler ve hadislerde görüldüğü üzere İslam inancında çok daha değerli ve paha biçilemez bir makamda bulunan Mescid-i Aksa bugün maalesef zulüm bekçileri tarafından yalnızlığa terkedilmiştir. Ömer (radıyallahu anh), Selahaddin Eyyubi (rahimehullah) ve Osmanlı zamanında Müslümanların huzur içerisinde ibadet ettikleri, hacca ve umreye giderken uğramayı ihmal etmedikleri bu kutsal emanete sahip çıkılamamıştır. Bir zamanlar içerisinde huşudan dolayı dökülen gözyaşlarının yerini zulümden duyulan acı ve üzüntü nedeniyle dökülen gözyaşları almıştır.

Şunu da belirtmek gerekir ki; Kudüs sorunu sadece Filistinlilerin sorunu mudur? Elbette hayır! Bu, tüm Müslümanların sorunudur. Kudüs’ün bu üzücü durumun sebebi, gayri meşru ve orantısız bir şekilde güç kullanan Siyonistler midir? Elbette hayır! Bunun sebebi, Kudüs’ü sahipsiz bırakan Müslümanlardır. Kudüs’teki bu işgallerin, soykırımın ve zulümlerin asıl sebebi Müslümanların birlik ve beraberliğinin bozulmasıdır.

Rabbimizden Müslümanların en kısa sürede birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmelerini niyaz ederim.

 

 

[1] İsra 17/1

[2] Maide 5/21

[3] Yunus 10/93

[4] Müslim, Hac, 511

[5] Buhari, Enbiya,10

[6] İbn Mace İkametu’s-salah, 196

[7] Ebu Davut, Kitabu’s-Salat,14

[8] Müslim, İman,82

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Temmuz 2021

Sayı: 70

Baciyan Arşiv