DÜZ YAZI / Allah Takva Sahiplerini Sever
Ocak 2019 Selma TÜMER A- A+
A- A+

DÜZ YAZI / Allah Takva Sahiplerini Sever

             “(O gün) Cennet takva sahiplerine yaklaştırılır.” (Şuara 90)

“Allah, takva sahiplerini (inanarak ve inançlarını uygulayarak) zafere ulaşmaları dolayısıyla kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz ve onlar hüzne kapılmayacaklardır.” (Zümer 61)

Rabbimizin biz kullarına ebedi mesajı Kuran’ın, pek çok ayetinde yer bulan Takva nedir? İçimizden bazılarının sahip olabileceği bir vasıf mı?  Alemlerin Rabbi buna sahip olanları seviyor, cenneti yaklaştırıyor. Gözlerin allak bullak olduğu o günde onlara hüzünsüzlük /sevinç vadediyor. Cennet nimetleri, cennetteki pınar başları, Allah’a yakınlık, dostluk, mağfiret, ecir ve daha pek çok mükafat takva sahiplerine vaat edilen güzellikler. Yukarıda sadece iki ayeti buraya aldık ama gerek Kuran’daki diğer ayetlerde gerekse Peygamberimizin hadislerinde takvayı tanımlayıcı ve takva sahiplerini övücü pek çok ifadeler görüyoruz. Takvanın Kuran’dan ve hadislerden süzülen anlamına bakacak olursak; sakınmak, korunmak, çekinmek, hoşa gitmeyen şeylerden uzak durmak, tehlikelere karşı kendini korumak, korkulan şeyle araya bir engel koymak demektir.

Demek ki takva; Allah’ın kulunu görmek istediği kulluk kıvamı. O, kulunun kendi rızası için kendinden gayrılarından sakınmasını istiyor.  Uçurumlar ve dikenlerle dolu kulluk yolculuğunda azami dikkat istiyor. Farzları ifa ederek, haramlardan sakınarak temel bir kulluk sürecine ilaveten, şüphelilerden de uzak durarak kendimizi tehlikeye düşürmeyelim istiyor. Günah işleyerek kaybetme ihtimalimiz olan farzlarımızı nafilelerle sigortalayalım istiyor.

Ebû Zer (r.a.) der ki, Resûlullah bana şöyle buyurdu:

“Nerede ve nasıl olursan ol, Allah'tan kork! Kötülük işlersen, hemen ardından bir iyilik yap ki, o kötülüğü silip yok etsin. İnsanlara karşı da güzel ahlakla muâmele et!” (Tirmizî, Birr, 55/1987)

Atıyye es-Sa’dî’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur:

“Bir kul günaha girerim korkusuyla, yapılması mahzurlu olmayan bazı şeylerden bile uzak durmadıkça, muttakiler/takva sahipleri derecesine ulaşamaz.” (Tirmizî, Kıyâmet, 19/2451., İbni Mâce, Zühd)

Takva sahiplerine ahirete müteallik birtakım müjdeler olduğu gibi zorlu ve imtihan yolu olan dünya hayatında da bazı müjdeler var:

“(Kim takva sahibi olursa, Allah) hiç beklemediği yerden onu rızıklandırır.” (Talâk 65/3)

“…Kim Allah’tan korkarsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir. İşte bu, Allah’ın size indirdiği buyruğudur. Kim Allah’tan korkarsa Allah onun kötülüklerini örter ve onun mükâfatını artırır/çok büyük ecirler ihsan eder.” (Talâk 65/4-5)
 

 Cenâb-ı Hak takva sahibi kullarının bir kısım vasıflarını şöyle zikreder:

 • Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere iman ederler,
 • Allah’ın rızasını gözeterek yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, isteyenlere ve kölelere malın sevilen ve güzel kısmından infak ederler,
 • Namazı kılarlar,
 • Zekâtı verirler,
 • Anlaşma yaptıkları zaman sözlerini yerine getirirler,
 • Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabrederler
 • Bollukta da darlıkta da Allah için infak ederler,
 • Öfkelerini yutarlar,
 • İnsanları affederler,
 • Herhangi bir günah işleyince Allah’ı hatırlayıp hemen tövbe istiğfar ederler ve,
 • Kötülükler üzerinde bile bile ısrar etmezler,

Bu sayıdaki sohbetimizi Rasulullah Efendimizin bir duasıyla bitirelim:

“Allah’ım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim” (Müslim, Zikir, 72; Tirmizî, Deavât, 72; İbni Mâce, Dua, 2)

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Ocak 2019

Sayı: 60

Baciyan Arşiv