Aile Eğitimi / Boşanma; Allah’ın En Sevmediği Helal!
A- A+

Aile Eğitimi / Boşanma; Allah’ın En Sevmediği Helal!

‘’Yok eğer boşamaya karar vermişlerse, şüphesiz ki Allah söylediklerini işitir, kurduklarını bilir.’’

                                                                                                                          (Bakara suresi -227.)

Boşanma: Evlilik birliğini sonlandırmak üzere kanunda öngörülen nedenlerden birine dayanarak açılacak olan dava sonucunda, evlilik birliğinin hakim kararı ile sona erdirilmesidir.

Hiç kimse evlilik hayatına boşanma düşüncesi ile başlamaz. Sıcak ve güvenli bir yuvada eşi ve çocuklarıyla birlikte hayat boyu mutlu olmak için başlanan evlilik yürüyüşü kimi zaman istenmese de boşanma ile sonlanabilmektedir. Evliliğe pembe düşlerle başlayıp sevdiğimiz insanı yere göğe koyamazken, ne oluyor da birden çekilmez ilan ediyor ve en büyük düşmanımıza dönüştürüyoruz.

Her ailede problemler olması, çatışmalar yaşanması doğaldır. Çatışma ve problemlerin varlığı çiftleri boşanma düşüncesine götüren esas sebep değildir. Ancak,  özellikle tartışma esnasındaki bazı davranışlar çiftleri boşanma noktasına getirebilir. Örneğin; Sürekli şikayet etmek, eleştirmek, eleştiri ve şikayetlere aşırı savunucu tepkiler vermek, aşağılayıcı sözler, yanlış anlama, surat asma, aşırı öfkelenme,  düşmanca- kırıcı ve baskıcı tavırlar, her şeyden eşi sorumlu tutmak, şiddet uygulamak, aldatmak gibi.

Günümüzde modernizmin en ağır tahribatlarından biri de boşanmaların artmasıdır. Evlilikleri sonlandırmak artık çok kolay. Boşanmalar geçmişe göre oldukça fazla. Artık eşler birbirlerini çekmek istemiyor, tahammül kavramı hayatlarımızdan çıktı. Biz bu problemleri çözebiliriz diye düşünmüyor insanlar. Bu hayata bir kez geldim niye çekeyim ki? diyorlar. Bu düşünce tarzları yaygınlaştıkça, her geçen gün artan boşanma oranları ile karşı karşıya kalıyoruz ne yazık ki.

Hz.Peygamberin ’’Allah’ın, kişiye helal kıldığı şeyler arasında boşanma kadar hoşlanmadığı başka bir şey yoktur’’ sözünü hiç duymamış gibi davranıyoruz. Oysa bu hadis- i şerif ailenin korunmasının ne denli önemli olduğunun belgelerinden biridir. Aile kurumunun muhafazası en önemli meselemiz olmalıdır aslında.

 Genel olarak boşanmaya neden olan konular:

Ekonomik zorluklar, iletişim çatışmaları, sorumsuz-ilgisiz davranışlar, Ailelerden kaynaklanan sorunlar(2 kişinin arasında kalması gereken konuların 3. kişiye aktarılması), Çocuk sahibi olamama, cinsel problemler, alkol-madde bağımlılığı, kumar alışkanlığı, kültürel farklılıklar, evliliğin gerektirdiği rol ve sorumlulukların yerine getirilmemesi, şiddet, sadakatsizlik ve sosyal medya; İnternet ve sosyal paylaşım siteleri sadakatsizliğin en önemli sebeplerinden ,  Amerika’daki boşanma dilekçelerinde sosyal paylaşım sitelerinin adı geçmekte artık. Zaman geçirmek için girilen bu siteler, farklı heyecanlar olsun diye tanışılan yeni kişiler, yazılan mesajlar evlilikte kişinin aklını ve duygularını  karıştırabilmektedir. Günümüzde yapılan  araştırmalar 10 kişiden 7 sinin internet-sosyal paylaşım siteleri yüzünden boşandığını gösteriyor.

Boşanırken dikkat edilecek şeyler:

Boşanmadan önce;

-Hakeme başvurmak. ‘’Eğer karı-koca arasının açılmasından endişeye düşerseniz bir hakem erkeğin tarafından, bir hakem de kadının ailesinden kendilerine gönderin. Bu arabulucu hakemler gerçekten barıştırmak isterlerse, Allah karı-koca arasındaki dargınlık yerine geçim verir. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir, her şeyin aslından haberdardır.’’ (Nisa suresi-35.)

-Bir kez daha düşünmek

- Her yolun denendiğinden emin olmak

-Etkili iletişim ve problem çözme yollarının öğrenilip uygulanması

-Boşanmaya karar verildiyse en azından bir müddet ayrı yaşayarak bu düşünceyi sınamak

-Aile danışmanından destek almak

Boşanma esnasında;

-Sizi yıpratabilecek her türlü yaşantıdan uzak durmak

-Yeni hayatta karşınıza çıkabilecek her türlü zorluğu önceden fark edebilmek ve bunlara dönük çözüm yolları oluşturabilmek

-Kuran-ı Kerim’deki boşanma ile ilgili hükümleri dikkate alarak süreci yönetmek. (Ne yazık ki çok dindar diye bildiğimiz kişiler bile söz konusu olan boşanma olunca haksızlık etmeyi, intikam almayı, karşı tarafı mağdur etmeyi  normal görüyor. Oysa Cenab-ı Allah boşanma ile ilgili hükümleri gayet net bir şekilde bize ulaştırmıştır. Bize düşen o ayetlere kulak vermek  ve gereğini yerine getirmektir.)

 ‘’O kadınları, gücünüz ölçüsünde oturduğunuz yerin bir bölümünde oturtun ve onları sıkıştırmak için kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Şayet gebe iseler, yüklerini bırakıncaya kadar onları besleyin. Sonra sizin için emzirirlerse ücretlerini verin ve aranızda güzellikle konuşup danışın. Güçlük çekerseniz çocuğu, başka bir kadın emzirecektir.’’ (Talak suresi 6.)

‘’Birbirinizle kaynaşıp baş başa kalmışken ve onlar sizden kuvvetli bir teminat almışken verdiğinizi nasıl geri alabilirsiniz?’’ (Nisa suresi  21.)

-Çocukları boşanma ile ilgili mal paylaşımı, nafaka, mahkeme gibi konulardan uzak tutmak

- Çocuklara, karşı tarafı asla kötülememek

 Boşandıktan sonra;

 ‘’Eğer bir eşi bırakıp da yerine diğer bir eş almak isterseniz, öncekine yüklerle mehir vermiş de bulunsanız, ondan bir şey geri almayın. O malı bir iftira ve açık bir günah isnadı yaparak geri alır mısınız?’’ ( Nisa suresi 20.)

-Aceleci davranmamak, yeni hayata uyum sağlamak için zamana ihtiyaç olduğunu unutmamak

-Durumu kabullenmek

-Çocukların karşı tarafla görüşme zamanlarına itina göstermek

-Çocuklarla ilgili eski eşle fikir alış verişinde bulunabilmek

 

Boşanma kadın ve erkekte farklı sonuçlar doğurabiliyor.

Kadın açısından boşanma;

 Kadınlar boşanmaya bağlı olarak ortaya çıkan sorunları erkeklere göre daha yoğun yaşayan kesimdir. Bu durum hem bireysel hem de toplumsal etkenlerle ilişkilidir.

Araştırmalara göre Kadınların yaşadığı sıkıntılar;

Ekonomik sıkıntı %88

Çevre baskısı %80

Çocuk ayrıysa özlem %78

Erkek tacizi %77

Aile baskısı %73

Ruhsal sıkıntı %70

Nafaka ile ilgili sıkıntı %55

Erkek açısından boşanma:

Erkekler duygusal boşluğu daha fazla  hisseder.

 Araştırmalara göre erkeklerin yaşadığı sıkıntılar;

Çocuğa özlem %71

Ev ve kendi işlerini yapmada güçlük %62

Ruhsal sıkıntı %55

Dağılan ailelerin en çok zarar gören bireyleri maalesef çocuklar. Sağlıklı bir aile ortamında (sevgi, saygı ve huzur içinde) yetişmeyen çocuklar ileriki hayatlarında da sağlıklı bir aile kuramıyorlar ne yazık ki…

‘’Boşanma ve çocuklar’’ konusunu da bir sonraki sayımız da paylaşalım inşallah…

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Ekim 2018

Sayı: 59

Baciyan Arşiv