Eylül 2015 Nureddin SOYAK A- A+
A- A+

Sevgi Pusulanız Hangi Yönü Gösteriyor?

Seven de, O. “O, çok bağışlayan, çok sevendir.” (Buruc Suresi, 14)

“Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra O’na tövbe edin. Şüphesiz Rabbim çok merhametlidir, çok sevendir.” (Hud Suresi, 90)

Sevdiren de, O. “Allah, size imanı sevdirmiş…” (Hucurat Suresi, 7)

“İnanıp salih amel işleyenler için Rahman, bir sevgi koyacaktır.” (Meryem Suresi, 96)

“İnkârları yüzünden buzağı sevgisi onların kalplerine sindirilmiştir.” (Bakara Suresi, 93)

Sevmeyen de, O. “O, haddi aşanları sevmez.” (A’raf Suresi, 55)

“Allah, faiz malını mahveder, sadakaları ise artırır. Allah, hiçbir günahkâr nankörü sevmez.
Sevdirmeyen de, O dur. “İnkârı, fasıklığı ve isyanı çirkin göstermiştir.” (Hucurat Suresi, 7)

Sen neyi sevmek istersen onu sana sevdirir. Neyi sevmek istemezsen onu da sevdirmez. Çünkü Rabbimiz bize neyi sevmemizi, neyi sevmememiz, neyi ne kadar sevmemiz gerektiğini vahyetmiştir. Sen neyi ne kadar seversen, onun sevgisi o kadar gönlüne yer eder.

Rabbimiz buyurdu ki: “Mü’minlerin Allah’a olan sevgisi daha güçlü bir sevgidir.” (Bakara Suresi, 165) Mü’min, Rabbini, Rabbinin istediği şekilde sevebilirse, sevgi pusulası doğru istikameti gösteriyor demektir, her iş kolaylaşır. Korktuğundan emin, umduğuna nail olur.

“Sen duyurmazsan ben duyamam, sen söyletmezsen ben söyleyemem, sen sevdirmezsen ben sevemem. Sevdir bize hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini, yar et bize erdirdiklerini. Sevdin habibini kâinata sevdirdin. Sevdin de hil’at-i risaleti giydirdin. Makam-ı İbrahim’den Makam-ı Mahmud’a erdirdin. Server-i asfiya kıldın, hatem-i enbiya kıldın. Muhammed Mustafa kıldın.” Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın duasından bir bölüm.

Rabbimiz buyurdu ki: De ki: “Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz bir ticaret ve beğendiğiniz meskenler size Allah’tan, peygamberinden ve onun yolunda cihaddan daha sevgili ise artık Allah’ın emri gelinceye kadar bekleyin! Allah, fasık topluluğu doğru yola erdirmez.” (Tevbe Suresi, 24)

Eğer babalarımız, oğullarımız, kardeşlerimiz, eşlerimiz ve aşiretimiz, kazandığımız mallar, kesada uğramasından korktuğumuz ticaretimiz, makam ve mevkiimiz, mekân ve meskenlerimiz, Allah ve peygamberinden onun yolunda cihaddan daha sevimli ise bu fısktır, nifaktır, yoldan sapmadır. Bir mü’min için hiçbir dünyevi amaç Allah ve Rasulünden ve Allah yolunda cihaddan daha önemli olamaz. Gayeden sapmalar mü’minin hayatını karmaşık hale getirir. Yaradılış gayesi olan Allah’a kulluktan uzaklaştırır.

Rabbimiz sevgiye öyle bir güç vermiş ki, onun olmadığı yerde yerine göre her şey biter. Kulluk biter. İman, ibadet, ahlak biter. Analık, babalık, akrabalık, kadınlık, kocalık, dostluk, arkadaşlık, ortaklık biter.
“Sizden biri beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş sayılmaz.” (Buhari, Müslim)

Gerçek sevgi imandan neşet eden sevgidir. İman yok olmadığı sürece dünyevi hiçbir çıkar ve menfaat bu sevgiyi yok edemez, etmemelidir.

Sevgiler de etkileri de faklı farklıdır. Allah sevgisi, Allah’ın sevdiklerini sevmek kalpleri yumuşatıp gönüllere huzur verirken, dünya ve içindekilerin gereğinden fazla sevilmesi kalplere kasvet ve sıkıntı vermektedir. Sevgideki niyet de sevgiyi etkileyen önemli hususlardandır.

“Sevdiğiniz şeyi size gösterdikten sonra, zaaf gösterdiniz.” (Al-i İmran Suresi, 152)

“Malı, devşirip topladıkça bir sevgiyle seviyorsunuz.” (Fecr Suresi, 20)

“O, mal ve servet arzusu yüzünden alabildiğine katıdır.” (Adiyat Suresi, 8)

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurdu ki: “Dünya sevgisi her çeşit hatalı davranışların başıdır. Bir şeye olan sevgin seni kör ve sağır yapar.” (Ebu Davud)

Mal sevgisi, Allah’a götürüyorsa sıkıntı yok. Allah’tan uzaklaştırıyorsa dert çok. Süleyman aleyhisselam’a malı Rabbini hatırlattığı için şöyle diyordu: “Gerçekten ben malı, Rabbimi anmamı sağladığından dolayı çok severim” (Sad Suresi, 32)

Sevgisiz Allah’a varılmaz. Sevgisiz imandan, sevgisiz ibadetten, sevgisiz ahlaktan hayır gelmez. İnsanın kurtuluşunun en kolay yolu imanda kaynaklanan sevgiye ulaşmaktır.

Sevgi fıtratta mevcutken nasıl oluyor da onu yok edip kin ve düşmanlıklara dönüştürüyoruz. Bunu insanoğlu nasıl başarıyor.

Aile fertleri birbirini sevebiliyorsa, akrabalar birbirini sevebiliyorsa, komşular, dava arkadaşları birbirini sevebiliyorsa, Allah için sevebiliyorsa vuslat yakındır.

“Kendisi ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun delillerindendir.”(Rum Suresi, 21)

Rabbimiz sevgi ve merhameti var etmesini, kendisinin varlığının delili olarak ilan etmiştir. Bu da sevginin değerini ortaya koyan ilahi bir fermandır.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurdu ki: “Rabbimiz şöyle hükmetti: “Benim rızam için birbirlerini sevenlere, benim için bir araya gelenlere, benim için birbirlerini ziyaret edenlere ve benim için birbirlerine harcayanlara sevgim vacip olmuştur.” (Muvatta)

Rabbimize hiçbir şey vacip değilken, O’nun için birbirini sevenlere, sevgisini vacip kılmıştır.

Mü’minlerin en değerli şeylerini birer birer eskittiğine şahit oluyoruz. Bunlardan biri de sevgidir. Bu sevginin samimi imanla güçlendirilmesi şarttır. Sevgisiz yol almaya çalışanlar bir arpa buyu yol alamazlar.
Yaşadığımız hayata bir bakalım. Bazı gafiller yüzünden İslam ve Müslümanlar ne çirkin sıfatlarla anılmaktadırlar. Diyeceksiniz ki: Allah ve peygamberleri de uygun olmayan sıfatlarla anıldı. Doğru ama onlar o uygunsuz sıfatlardan münezzehti. Ama bugün bazı Müslümanlar o çirkin sıfatlarla muttasıf. Bu da İslam’a ve Müslümanlara zarar vermektedir ki mahşerde hesabı çok çetin olur. Allah aşkına sevgi katillerine fırsat vermeyelim.

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Eylül 2015

Sayı: 326

İlkadım Arşiv