Mayıs 2014 Ahmet AĞMANVERMEZ A- A+
A- A+

Meleklerin Fazla Bilinmeyen Özellikleri

Meleklerin çok bilinmeyen bazı özelliklerini bu sayımızda belirterek konuyu tamamlayalım.
Seyyahun Melekler: Bu melekler  nerede ilim meclisi bulurlarsa oraya iner ve talim edilen ilme katılırlar. Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şu hadisi buna delalet etmektedir:“Her hangi bir topluluk Allah’ın evlerinden bir evde toplanıp Allah’ın Kitabını tilavet ederler ve onu aralarında karşılıklı mütala ederek ders yaparlarsa muhakkak onların üzerine sekinet iner. Kendilerini rahmet kaplar. Melekler onların etrafını çepeçevre kuşatır ve Allah onları kendi yanında bulunanların içerisinde anar.” (Müslim, 2699/38)
Dağlarla Görevli Melekler: Aişe’den (Radıyallahu Anha):  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) “..Başımı kaldırıp semaya baktığım vakit bir bulutun beni gölgelendirdiğini gördüm. Buluta baktığımda onun içinde Cebrail’i gördüm. Cebrail bana nida edip:
‘Ya Muhammed! Muhakkak ki Aziz ve Celil olan Allah kavminin sana dediklerini ve korumayı reddettiklerini işitti. Allah sana bu dağlar meleğini gönderdi. Bu meleğe kavmin hakkında ne dilersen emredebilirsin’ dedi. Bunun üzerine Dağlar Meleği bana nida edip selam verdi. Sonra:
‘Ya Muhammed! Şüphesiz Allah kavminin sana söylediği sözleri işitti. Ben dağlar meleğiyim. Rabb’in, kavmin hakkında istediğini bana emredesin diye beni sana gönderdi. Şimdi onlara ne yapmamı istersin? Eğer şu iki yalçın dağı Mekkeliler üzerine birbirine kapatıvermemi istersen emret (onları kapatıvereyim)’ dedi. Ona:
Hayır, ben Allah’ın bu müşriklerin soyundan yalnız Allah’a ibadet eden ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayan (muvahhid) bir nesil çıkarmasını dilerim, dedim” buyurdu.” (Müslim, 1795/111, Buhari, 3231)
Beytu’l-Ma’mur’u Ziyaret Eden Melekler: Enes bin Malik (Radıyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): “Ben orada İbrahim Aleyhisselam ile sırtını Beytu’l-Ma’mur’a dayanmış olarak karşılaştım. Beytu’l-Ma’mur’u gördüm. Ona günde yetmiş bin melek girer ve bir daha oraya giremezler” buyurdu.” (Müslim, 162/259, Buhari, 3207)
Devamlı İbadet Halinde Olan Melekler: Kıyam eden melekler, Rükû eden melekler ve secde eden melekler vardır. Bunlar bu amellerinde asla fütur etmezler. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz ki ben semanın gıcırtısını duyuyorum. Semanın gıcırdaması kınanmaz, çünkü her karış mesafede bir melek ya secde etmekte veya kıyam etmektedir.” (Albânî, Sahiha, 852)
İnsanın Yaratılışıyla Görevli Melekler: Bu meleklerin görevi, ceninin ana karnında yüz yirmi günü tamamladığında ona dört şeyi yazmasıdır. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in şu hadisi buna delalet etmektedir. Abdullah ibni Mes’ud (Radıyallahu Anh) dedi ki:
“Bize daima doğru söyleyen ve doğruluğu tasdik olunan Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle dedi: “Sizin her birinizin insan nüvesi, kırk gün anasının karnında meni olarak toplanır. Sonra o madde bir o kadar zaman içinde katı bir kan pıhtısı halini alır. Sonra yine bir o kadar zaman içinde (o madde) bir çiğnem et olur. Sonra Allah bir melek gönderir, bu melek (o cenine ruh üfürür) ve dört kelime ile yani; rızkını, ecelini, şaki (Cehennemlik) yahut said (Cennetlik)olduğunu yazmakla emrolunur...” (Buhari, 6487, Müslim, 2643/1)
Melekler Resim ve Köpek Olan Eve Girmez: Meleklerin bir özelliği de içerisinde resim ve köpek olan eve girmemeleridir. Bu hususta Rasulü Ekrem (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmaktadır: “Melekler, içerisinde köpek ve resim bulunan eve girmez.” (Buhari 3039)
Meleklerin İmkân ve Güçleri:
1) Yaratıldıkları Şekillerin Dışında Şekillere Girebilme İmkânına Sahiptirler: “Kitapta Meryem’i de an. Bir zamanlar O ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir yere çekilmişti. Onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Bizde ruhumuzu (Cebrail’i) O’na gönderdik. (Cebrail) O’na tam bir insan şeklinde göründü. Meryem: Ben senden Rahmân’a sığınırım. Eğer (Allah’tan) korkuyorsan (bana dokunma) dedi.” (Meryem, 17-18)
2) İlim Sahibidirler: “Oysa üzerinizde koruyucu (yaptıklarınızı yazıcı) melekler vardır. Değerli yazıcılar. Yaptığınız her şeyi bilirler.” (İnfitar, 10- 12)
3) İşlerinde Nizamidirler: Meleklerin bu özelliklerinden dolayı ve bizim de onlar gibi olmamızı istediği için Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Meleklerin Rab’lerinin huzurunda saf durduğu gibi saflar oluşturmayacak mısınız?” Biz: “Ya Rasulallah! Onlar Rab’lerinin huzurunda nasıl saf yapıyorlar?” dedik. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): “Birinci safı iyice doldurup tamamlar ve birbirlerine yapışıp kenetlenirler (sonra ikinci üçüncü safları da aynen böyle yaparlar) buyurdu.” (Müslim, 430/119)
Meleklerin Mü’minlerle Alakaları
1) Mü’minleri Severler: Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): “Allah bir kulu sevdiği zaman, Cebrail’e; ‘Ben falanı seviyorum, sen de sev’ diye emreder. Cebrail de onu sever. Sonra Cebrail gökte nida edip; ‘Allah falan kimseyi seviyor, bu sebeple siz de onu seviniz!’ der. Akabinde semâ ehli de onu sever. Sonra Allah yerdeki insanların gönüllerine o kimsenin kabul ve sevgisini kor’ buyurdu.” (Buhari, 3029, Müslim, 2637/157)
2) Mü’minlere Dua İle İstiğfar Edip Salat-u Selam Getirirler: Ebu Umame (Radıyallahu Anh) şöyle dedi:“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): “Şüphesiz ki Allah, melekleri, hatta kovuğundaki karınca ve denizdeki balık insanlara hayır öğreten kimselere dua ve istiğfar ederek salât ve selam ederler” buyurdu.”(Albânî, Sahihu’l-Cami 1838)
3) İlim Meclislerinde Hazır Bulunurlar.
4) Mü’minlerle Beraber Savaşırlar: Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Ya Eba Bekir! Müjdeler olsun! Allah’ın yardımı geldi. İşte Cebrail, atının dizginini almış Ennek’a yokuşuna sürüyor!”  (İbni Kesir 3/28)
 Meleklere iman, ihsan derecesinde Allah’a, heran yanımızda olan meleklerle birlikte yaşadığımıza kesin olarak inanmayı gerektirir. İnsanların yanında da, hiç kimsenin olmadığı yerlerde de aynı davranış içinde olmalıyız. İnsanların hal ve tavrına göre  şekil ve davranış değiştirmenin münafıklık alameti olduğunu da unutmamalıyız.

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Mayıs 2014

Sayı: 310

İlkadım Arşiv