KAPAK-Hududullah
Mayıs 2019 Mustafa YAVUZ A- A+
A- A+

KAPAK-Hududullah

Kelime olarak “Allah’ın sınırları” anlamına gelmektedir. Hududullah, bir Kur’an tanımı ve Kur’an’da geçen bir kavramdır. Allah azze ve celle hazretleri, Kur’an’da bir kısım yerlerde hükümleri açıklamakta ve işte bunlar hududullahtır demek sureti ile bizlere sınırlar çizmektedir. Bu yönü ile Kur’an’ın tümü hududullahtır.

Bir ayetle örnek verecek olursak: “Bunlar Allah’ın sınırları/ yasalarıdır. Allah ve Resulüne kim itaat ederse onları içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır ve onlar ebedi olarak orada kalacaklardır. Büyük kurtuluş budur. Her kim de Allah ve Resulüne baş kaldırır, O’nun sınırlarını/ yasalarını aşarsa onu temelli kalacağı cehenneme koyar. Alçaltıcı azap onadır.” (Nisa, 13-14)

Yine bir ayette mümin erkek ve kadın için Allah ve Resulü bir konuda hüküm vermiş ise o konuda, verilen hükmün dışında müminler için bir seçme hakkı yoktur denilmektedir. Bir Müslüman için hayat boyu uyulacak tüm kural ve sınırlar hududullah ile belirlenmiştir. Bizlere düşen ise bu sınırları iyi öğrenmek ve itaat etmektir. Hayatın hiçbir bölümünde ve hiçbir anında bu sınırların dışında kalmayacağımıza göre her an muhatap olduğumuz sınırlar ve bu sınırlara olan bağlılık bizler için cennete ulaşma vesilesi olacaktır. Tersi ise -Allah korusun- cehennem olacaktır.

Hayatın her anında karşı karşıya olduğumuz sınırlarımız var dedik. Uyku ve baygınlık anları gibi haller dışında her an bu sınırlara uymak ya da uymamak ile imtihan olunmaktayız. Uyandık hayat başladı, sınırlar da başladı demektir. Ne zamana kadar? Uyuyana kadar bu sınırlar ile imtihan devam ediyor. Bu imtihanda bizi sınırlara uymamak için teşviş eden unsurlar olacaktır. Bunlar şeytanın tuzakları, dünya ve nefistir. Bizlere çokça tuzaklar kurmaktalar... Bazen cazip olan, süslenen bu tuzaklar kimi insanları sınırların dışına sevk etmektedir. İşte sınavı kazanmak ya da kaybetmek noktaları bunlardır.

Bu konuda en önemli hususlar bizce şunlardır; Öncelikle böyle bir kavramın var olduğu ve hayatın her anında muhatap olduğumuz gerçeğinin bilinmesi gerekir. Bu kavram unutulmaması gereken bir kavramdır. Bilhassa gençlerimizin gündeminde olmayan bu kavramı onların hayatlarına dâhil etmemiz gerekiyor. Okulda, gezide, hafta sonu, internet başında, yemekte, ziyarette kısacası her yerde ve her zaman bu kavram ile hayatın her anını buluşturmak gerekiyor.

Sadece gençler değil tabi ki, bizler için de durum aynı. İş hayatı, aile hayatı, komşuluk ilişkileri, çocuk eğitimi, kısacası hayatın kendisini bizzat bu hududullahın muhatabı olduğumuz gerçeği ile yaşamak gerekiyor. İş hayatında faizi küçümsemek ve daha güçlü Müslüman olmak için faize bulaşmak, sonra da bereketten uzaklaşmak sınıra uymak değildir. Evlenirken bay-bayan ayrı oturmak sureti ile düğünler yapmak sınıra uymak iken boşanırken ne hak tanımak ne de hakka razı olmak sınıra uymak değildir.

Kendimiz namaza kalkarken çocuğumuza namazı teşvik etmemek, onu uyandırmamak sınıra uymak değildir. Yani yeniden ve tekrar iman etmek, hududullaha her zaman ve her yerde uymak gerektiği hususunu hiç unutmamak gerekiyor. Hududullah, işimize gelen yerde uyulacak, işimize gelmeyen yerde görmezlikten gelinecek bir sınır değildir.

Tekrar gençlere dönecek olursak onların önünde bulunan tehlikeler onlara daha fazla zarar verebiliyor. Bilhassa ideolojiler ve zararlı olan akımlar, ehlisünnet dışı görüş ve fikirler zaman zaman gençlere cazip gelebiliyor. Şu zamanda bu fikirler gençlere daha çabuk ulaşmakta ve farkına varamadığımız kadar da onları etkileyebilmektedir.

İnternet ve cep telefonu, sosyal medya aracılığı ile dünya küçülmüş ve her fikir çok hızlı yayılma imkânı bulmuştur. Bu gerçekten hareketle teknolojinin doğru kullanılması gerektiğini, kontrollü ve sınırsız özgürlüğün özgürlük olmadığını hatırlamak ve gençlerimizin hayatına bunları yerleştirmek gerekiyor. Gençlerimizin zararlı fikirler ile karşılaştıklarını ve kimi sorulara da muhatap olduklarını bilmek ve buna hazır olmak gerekiyor. Onlarla sohbet etmeli ve onların bizlere açılmalarını sağlamak gerekiyor. Daha açık bir iletişim kurmak ve sorulara doyurucu cevaplar verebilmek gerekiyor.

Sonuç olarak; unutulmaya yüz tutan bir kavramı tekrar gündeme almak ve hayatın her anına ve yerine hâkim kılmak gerektiği gerçeğini hatırlatmak istedik.

Allah cümlemizi muvaffak kılsın.

Amin.

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Mayıs 2019

Sayı: 370

İlkadım Arşiv