Nisan 2016 Nureddin SOYAK A- A+
A- A+

İntiharcılar da Cehennemdedirler

Rabbimiz yüzlerce ayet-i celilede cehennem ve cehennemliklerden bahsetmektedir. Cehennem, yüzlerimizi buruşturup kalplerimizi ürpertse de göz ardı edemeyeceğimiz bir hakikattir. Cehennem sadece müşrik, münafık ve kâfirlerin değil, tevbe etmemiş veya tevbe ettiği halde günahları bağışlanmamış Müslümanların da uğrak yeridir.

En mükemmel şekilde yaratılan insan, Rabbiyle irtibatını keser, O’na itaat değil de isyan ederse O’nun varacağı yer elbette ki cehennemdir. En mükemmel şekilde yaratılıp yaşatılan insan nasıl olur da Rabbine isyan eder? Bundan daha büyük bir nankörlük olabilir mi? Dünyada gücünün üzerinde bir yük yüklenmeyen insan bela ve musibetlere dayanamayıp feryat figan ederken, cehenneme nasıl tahammül edebilir? Hiç düşünür mü?

Cehennem:

“Cehennem, derileri kavurup çıkaran alevli ateştir.” (Mearic,15-16)

“Derileri yanıp döküldükçe, azabı tatmaları için onların derilerini yenileyeceğiz.” (Nisa, 56)

“Onlar, cehennem ateşi ile yüksek derecede kaynar su arasında gider gelirler.” (Rahman, 44)

Cehennemi en korkunç kılan hakikatlerden biri de orada ölümün olmayışıdır;

“Ona her yerden ölüm gelecek fakat ölmeyecek.” (İbrahim, 17)

Cehennemliklerden bazıları:

Şeytana Uyanlar

“İblis ‘Senin şerefine and olsun ki, içlerinden ihlâslı kulların hariç, onların hepsini azdıracağım.’ dedi.” (Sad, 82-83) “Allah şöyle dedi: İşte bu gerçektir. Ben de gerçeği söylüyorum. And olsun cehennemi seninle ve onlardan sana uyanların hepsiyle dolduracağım.” (Sad, 84-85)

Allah’tan Korkmayanlar

“Ona ‘Allah’tan kork.’ denildiği zaman, gururu onu daha da günaha sürükler. Artık böylesinin hakkından cehennem gelir. O ne kötü yataktır!” (Bakara, 206)

Kur’an Düşmanları

“Ayetlerimizi geçersiz kılmak için çaba gösterenler var ya, işte onlar cehennemliklerdir.” (Hac, 51)

Münafık ve Kâfirler

“Allah, münafıkların ve kâfirlerin hepsini cehenneme toplayacaktır.” (Nisa, 140)

Büyüklük Taslayanlar

“Cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür.” (Nahl, 29)

Tek Kaygı ve Endişesi Dünya Olanlar

“Kim bu geçici dünyayı isterse orada ona, dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadar hemen veririz. Sonra da cehennemi ona mekân yaparız.” (İsra, 18)

Kötülükte Israr Edenler

“Kötülük işleyip suçu benliğini kaplamış olan kimseler var ya, işte onlar cehennemliklerdir.” (Bakara, 81)

Mü’mini Kasten Öldürenler

İntiharcıları nasıl kandırıyorlar acaba? Masum insanların hesabını nasıl verecekler?

“Kim bir mü’mini kasten öldürürse, cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir.” (Nisa, 93)

Günahkârlar

“Şüphesiz, kim Rabbine günahkâr olarak varırsa kesinlikle ona cehennem vardır.” (Taha, 74)

Nankörler

“Öldürülmezler ki ölsünler. Kendilerinden cehennem azabı da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız.” (Fatır, 36)

Zalimler

“Barınakları da cehennemdir. Zalimlerin kalacakları yer ne kötüdür.” (Âl-i İmran, 151)

Azgınlar

“Azgınlar için kötü bir dönüş yeri, cehennem vardır.” (Sad, 55)

Aşırılar

“Aşırı gidenler cehennemliklerin ta kendileridir.” (Mü’min, 43)

Allah’a Kulluk Etmeyenler

Rabbiniz şöyle dedi: “Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir.” (Mü’min, 60)

İntiharcılar

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurdu ki: “Kim kendisini dağdan atarak intihar ederse o cehennemlik olur. Orada ebedi olarak kendini dağdan atar. Kim zehir içerek intihar ederse, cehennem ateşinin içinde elinde zehir olduğu halde ebedi olarak ondan içer. Kimde kendine demir saplayarak intihar ederse, cehennemde ebedi olarak o demiri karnına saplar.” (Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, Ebu Davud)

Ümmet-i Muhammed, Allah’ın şahitleridir, onların hayır şehadetlerini almak gerek. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yanından bir cenaze geçti. Oradakiler, cenaze hakkında hayırlı senada bulundular. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz: “Vacib oldu!” buyurdular. Sonra bir cenaze daha geçti. Bunu kötü sözlerle yâd ettiler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz yine: “Vacib oldu!” buyurdular. Hz. Ömer radiyallahu anh: “Ey Allah’ın Resulü! Vacib olan nedir?” diye sordu. “Öncekini hayırla yâd ettiniz ona cennet vacib oldu. İkincisini kötülükle yâd ettiniz ona da cehennem vacib oldu. Sizler Allah’ın yeryüzündeki şahitlerisiniz!” buyurdu. (Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai)

Rabbimiz, melekleri ve mü’minleri birbirine dua etmeye teşvik ederken, “Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tevbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru.” (Mü’min, 7) buyurmaktadır. Cehennem ehli oldukları her hallerinden belli olanlara ise, ne peygamberlerin ne de mü’minlerin dua etmemelerini emretmektedir. “Cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan sonra Allah’a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de mü’minlere.” (Tevbe, 113)

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Nisan 2016

Sayı: 333

İlkadım Arşiv