Temmuz 2015 Nureddin SOYAK A- A+
A- A+

Hayat Kitabımız

Mü'min için onsuz bir hayat düşünülemez. Onu hayatımızın her anına nakşedemediğimiz sürece de kurtuluşumuz mümkün değildir. Mü'minler için, kıyamete kadar korunmuş, övülmüş, şanı yüce, yol gösterici, eksiksiz, şan ve şerefin yegâne kaynağı, tabilerini hayâsızlık ve kötülükten koruyan, kalpleri ürperten, yumuşatan, imanları artıran, doğru yola ileten, hidayet rehberi olan, cihanşumul kitabımızı bizlere lutfeden Rabbimize ne kadar şükretsek azdır.

İman edenler için onda asla şüphe yoktur:

Korunmuş bir kitaptır.” (Vakıa, 78)

“O şanı yüce bir Kur'an'dır.” (Bürüc, 21)

“Bu, kendisinden şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.” (Bakara, 2)

Mü'minin kalbinde kitabı hakkında en ufak bir şüphe bulunmaz.

Eksiksizdir.

“Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık.” (Enam, 38)

Kur'an'da insanın muhtaç olduğu her şey mevcuttur.

Şan şeref ondadır:

“Andolsun size öyle bir kitap indirdik ki sizin bütün şeref ve şanınız ondadır. Hala aklınızı kullanmayacakmısınız?” (Enbiya, 10)

Kitabı okuyup, hayatlarını ona göre düzenleyenlerin, şan ve şerefe kavuşacakları vadedilmiştir. Şan ve şerefi nerelerde arıyoruz Ya Rabbi?

Okunması için indirilmiştir.

“Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkor.” (Ankebut, 45)

Okumaktan maksat onun ahkâmına riayettir. Bunu başaranlar kötülükten korunur.

Nasıl okumak? Ürpererek:

“Rablerinden korkanların derileri ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileride kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah, kimi saptırırsa artık onun için hiç yol gösterici yoktur.” (Zümer, 23)  

Anlaşılsın diye gönderilmiştir:

“Apaçık Kitaba andolsun ki, iyice anlayasınız diye biz, onu Arapça bir Kur'an yaptık.” (Zuhruf, 2-3)

Müslümanlar olarak sıkıntımız, Kur'an'ı anlamak, yaşamak ve yaşatmaktır. Kur'an'ı kaç müslüman anlamak için okuyor? Kaç müslüman yaşamak için okuyor?

Onun ahkâmını gizlemeye kalkanlar helak olmuştur:

“Allah'ın indirdiği kitaptan birkısmını gizleyip onu az bir bedel ile değişenler karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Kıyamet günü Allah, onlarla ne konuşacak, ne de onları arıtacak. Onlar için elem dolu bir azap vardır.” (Bakara, 174)

Rabbimiz ayetlerini gizleyen ve yanlış teviller yapanları rahmetinden mahrum edeceğini haber vermektedir.

Hidayet rehberidir:

“Kur'an'ı önceki kitapları doğrulayıcı, mü'minler içinde hidayet rehberi ve müjde verici olarak senin kalbine indirmiştir.” (Bakara, 97)

itabın gayesi insanları Rabbani yapmaktır:

Kitap uyarınca Rabbaniler olun” (Al-i İmran, 79)

Rabbaniler Allah'ın istediği örnek kullardır. Mü'mini hedefi bu olmalıdır.

Kulluğu öğretir:

“Allah'tan başkasına kuluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır.” (Hud, 2)

Kitaplara iman ettğini söyleyen nice topluluklar, Allah'tan başkasına kulluk etmişler ve etmeye devam etmektedirler.

İhtiras ve aşırılık yüzünden onda ayrılığa düşenler mahvolmuştur.

“Kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler.” (Al-i İmran, 19)

Ellerinde sağlam bir kitap ve sünnete sahip olanların ayrılığa düşmelerinden daha abes bir şey olabilir mi? Bu aşırılık ve ihtirastan başka ne olabilir ki?

Cihanşumuldür

“İşte bu da (Kur'an), bereket kaynağı, kendinden öncekileri tasdik eden ve şehirlerin anasını ve bütün çevresini uyarasın diye indirdiğimiz bir kitaptır.” (Enam, 92)

Onu engellemeye kalkışanlar azaba çarptırılacaktır:

“Allah'ın ayetlerini yalanlayan ve (insanları) onlardan çeviren kimseden daha zalim kimdir? İnsanları ayetlerimizden alıkoymaya kalkışanları, yapmakta oldukları engellemeden dolayı azabın en kötüsü ile cezalandıracağız.” (Enam, 157)

Kur'an'daki kıssalarda, önceki ümmetlerden Allah'ın kitabını engellemeye çalışanların akıbeti açıkça beyan edilmiştir. Helakleri haber verilmiştir.

Öğüttür, Eğlence için indirilmemiştir:

“Sakın Allah'ın ayetlerini eğlenceye almayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini, size öğüt vermek için indirdiği kitabı ve hikmeti hatırlayın. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir.” (Bakara, 231)

Merkeplikten kurtulmak için amel etmek lazım:

“Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir.” (Cuma, 5)

Öncekilerden ve sonrakilerden bazı kimseler Rablerine verdikleri sözü yerine getirmeyip de bu, sorumluluktan çok, sırtlarında taşıdıkları bir ağırlık halini aldığından dolayı, böyle ağır bir benzetme yapılmıştır.

Ya Rabbi kitabını bize yük değil, sorunluluk bilinci ile ahkâmına severek tabi olduğumuz bir nur eyle.

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Temmuz 2015

Sayı: 324

İlkadım Arşiv