Haziran 2015 Nureddin SOYAK A- A+
A- A+

Dua

Kulun her an varıp duracağı, yalvarıp yakaracağı, af ve mağfiret dileyeceği yer, Rabbının huzurudur.

“Gerçek dua O’nadır” (Ra’d, 14)

Allah’tan başkasına yapılan dualar boşunadır, gereksiz ve hiçbir değeri olmayan dualardır. Mü’minler yalnızca Rabbine dua ederler.

“Rabbine yönel ve yalvar.” (İnşirah, 8)

“Hayır! Yalnız Allah yardımcınızdır. O, yardımcıların en hayırlısıdır.” (Al-i İmran, 150)

Allah’ın yardım etmediğine hiç kimse yardım edemez, mü’min istediğini yalnızca Rabbinden ister.

Duanın değeri:

“(Ey Muhammed!) De ki: Duanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin!” (Furkan, 77)

Nefsani arzularını, fani varlıkları,  makam ve mevkileri Allah’a kulluğun üzerinde tutanlara, ilahi bir uyarıdır.

Duasızların akıbeti:

“Andolsun biz onları azap ile kıskıvrak yakaladık da yine Rablerine boyun eğmediler ve O’na yalvarıp yakarmadılar.”  (Mü’minun, 76)

Kimilerine bela ve musibet yağar da, küfründe, nifakında, fısk ve isyanında ayak direrler. Bu bela ve musibetlerin nereden geldiğini bile idrak edemezler.

“İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirir ve yan çizer. Başına bir kötülük gelince de yalvarmaya koyulur.” (Fussilet, 51)

Kimileri de bela ve musibetle aklı başına gelip Rabbine yalvarır.

“Ateşte olanlar cehennem bekçilerine, “Rabbinize yalvarın da bir gün bizden azabı hafifletsin” derler. (Mü’min, 49)

Kimileri de can yakıcı azab gelince akılları başlarına gelirde iş işten geçmiş olur. En mükemmel yaratılan insan nasıl olur da cehenneme varıncaya kadar aklı başına gelmez?

Dua adabı:

“En güzel isimler Allah’ındır. O’ na o güzel isimleri ile dua edin.” (A’raf,  180)

“Allah’a korkarak ve umarak dua edin. Allah’ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır.”(Araf, 56)

“Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez.” (Araf, 55)

“Rabbini, içinden yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah-akşam zikret ve gafillerden olma.” (A’raf, 205)

“Ey iman edenler! Alla’ha içtenlikle tevbe edin. Umulur ki, Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, Peygamberi ve onula birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi, içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır, gider. ‘Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter.’ derler.” (Tahrim, 8)

Makbul dua:

“Allah, iman edip salih amel işleyenlerin dualarına karşılık verir.” (Şura, 26)

Duada acele etmek:

“Eğer Allah, insanlara onların hemen hayra kavuşmayı istedikleri gibi, şerri de acele verseydi, elbette onların ecellerine hükmolunurdu.” (Yunus, 11)

İnsan Rabbinin ihsanını çok çabuk unutur:

Dua huzur ve sükûnettir:

“Onlara dua et. Çünkü senin duan onlar için sükûnettir.” (Tevbe, 103)

İnanılarak yapılan dua, dua eden için de dua edilen için de huzur ve sükûnettir.

Cennettekilerin duası:

“Bunların ordaki duaları, ‘Seni eksikliklerden uzak tutarız Allah’ım!’, aralarındaki esenlik dilekleri, ‘selam’; dualarının sonu ise, ‘Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur’ sözleridir.” (Yunus, 10)

Kur’an’dan dua örnekleri:

“Ey Rabbimiz bizi zalim toplumla beraber kılma” (A’raf, 47)

“Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız Sanadır.” (Bakara, 285)

“Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle beraber al.” (Al’i İmran, 193)

“Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kâfir kavme karşı bize yardım et.” ( Bakara, 250)

“Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle.” (İbrahim, 40)

“Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle” (Furkan, 74)

“Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma! Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin.”(Haşr, 10)

“Ey Rabbimiz! Bizi inkâr edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.” (Mümtehine, 5)

“Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır, gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir!” (Furkan, 65)

“Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi Affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlamızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.” (Bakara, 286)

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Haziran 2015

Sayı: 323

İlkadım Arşiv