BAŞYAZI- Allah’ın Kadrini Bilemediler
Temmuz 2019 Nureddin SOYAK A- A+ Sesli Dinle    |  
Sesli Dinle    A- A+

BAŞYAZI- Allah’ın Kadrini Bilemediler

Bir kul için Rabbini tanımamaktan daha büyük bir gaflet olabilir mi? Tüm hata ve günahların kaynağı, Rabbi tanımamaktır. “Hamd âlemlerin Rabbi Allah’adır.” (Fatiha, 2)

Aldattığını zannedenlere yazıklar olsun. “Bunlar Allah’ı ve mü’minleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir.” (Bakara, 9)

Allah’ın lütfundan gafil olanlara yazıklar olsun. “Allah lütfu geniş olandır.” (Bakara, 115)

Allah’a boyun eğmeyenlere yazıklar olsun. “Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ındır. Hepsi O’na boyun eğmiştir.”(Bakara, 116)

Gerçek koruyucunun Allah olduğunu unutanlara yazıklar olsun. “Allah onlara karşı seni koruyacaktır.” (Bakara, 137)

Bütün şefkat ve merhametlerin kaynağının Allah olduğunu unutanlara yazıklar olsun. “Allah, insanlara çok şefkatli ve çok merhametlidir.” (Bakara, 143)

Gerçek güç sahibinin Allah olduğunu unutanlara yazıklar olsun. “Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter.” (Bakara, 148)

Hesabı, kitabı unutanlara yazıklar olsun. “Allah hesabı pek çabuk görendir.” (Bakara, 202)

Allah’ın cezasından korkar gibi kulların cezasından korkanlara yazıklar olsun. “Allah, cezası pek çetin olandır.” (Bakara, 211)

Rızkı Allah’tan gayrisinden bekleyenlere yazıklar olsun. “Allah dilediğine hesapsız rızık verir.” (Bakara, 212)

Allah’ın hükümlerine kafa tutanlara yazıklar olsun. “Allah bilir, siz bilemezsiniz.” (Bakara, 232)

Allah’ı yaptıkları konusunda sorgulamaya kalkışanlara yazıklar olsun. “Allah dilediğini yapar.” (Bakara, 253)

Allah’a eş ve ortak koşanlara yazıklar olsun. “Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır.” (Bakara, 255)

Allah’ı övmekten gafil olanlara yazıklar olsun. “Allah her bakımdan zengindir, övülmeye layıktır.” (Bakara, 267)

Allah’a savaş açanlara yazıklar olsun. “Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir.” (Âl-i İmran, 4)

Gizli işler çevirdiklerini zannedenlere yazıklar olsun. “Yerde ve gökte Allah’a hiçbir şey gizli kalmaz.” (Âl-i İmran, 5)

Allah’a güvenmeyenlere yazıklar olsun. “Allah vadinden dönmez.” (Âl-i İmran, 9)

Allah’tan gayrisinden korkanlara yazıklar olsun. “Allah azabı çok şiddetli olandır.” (Âl-i İmran, 11)

Allah’a sığınamayanlara yazıklar olsun. “Allah kullarını çok esirgeyicidir.”(Âl-i İmran, 30)

Allah davasını terk edenlere yazıklar olsun. “Kim gerisingeriye dönerse Allah’a hiçbir zarar veremez.” (Âl-i İmran, 144)

Ecelden korkanlara yazıklar olsun. “Hiçbir kimse Allah’ın izni olmadan ölmez.” (Âl-i İmran, 145)

Zalimlerden hayat hakkı dilenenlere yazıklar olsun. “Allah yaşatır ve öldürür.” (Âl-i İmran, 156)

Sebeplere sövenlere yazıklar olsun. “Başınıza gelen musibet Allah’ın izni iledir.”(Âl-i İmran, 166)

Allah’a ve O’nun davasına zarar verebileceğini zannedenlere yazıklar olsun. “Onlar Allah’a hiçbir şekilde zarar veremezler.”(Âl-i İmran, 176)

Hükümranlığı Allah’tan gayrisine verenlere yazıklar olsun. “Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır.”(Âl-i İmran, 189)

Mükâfatı Allah’tan başkasından bekleyenlere yazıklar olsun. “Mükâfatın en güzeli Allah katındadır.” (Âl-i İmran, 195)

Günah işleyip de tevbeden gafil olanlara yazıklar olsun. “Allah tevbeleri çok kabul edendir, çok merhamet edendir.” (Nisa, 16)

Günah bataklığına yuvarlanıp da Allah’tan ümidini kesenlere yazıklar olsun. “Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.” (Nisa, 43)

Allah’ın kadrini gereği gibi bilemeyen kullara yazıklar olsun. “Allah’ın kadrini gereği gibi bilemediler.” (Zümer, 67)

“Allah’a karşı yakıştırdığınız nitelemelerden ötürü yazıklar olsun size!” (Enbiya, 38)

“YAZIK O KULLARA!” (Yasin, 30)

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Temmuz 2019

Sayı: 372

İlkadım Arşiv