BAŞYAZI-“Âlemlere Rahmetsin Efendim”
Aralık 2018 Nureddin SOYAK A- A+
A- A+

BAŞYAZI-“Âlemlere Rahmetsin Efendim”

Rabbimizin ahir zaman ümmetine en büyük rahmeti Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir. O, kıyamet sabahına kadar sevilip sayılacak ve hürmet görecektir. O’nun sevgisini gönüllere nakşeden bizzat gönüller sultanı olan Rabbimizdir.

Rahmetsin efendim; “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya, 107)

Dünya neye sahipse onun vergisidir hep!

Medyun ona cemiyyeti, medyun ona ferdi,

Medyundur o masuma bütün bir beşeriyyet!

Ya Rab! Bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.

 

Mehmed Akif Ersoy

 

Sevgilisin efendim; “De ki: eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir.” (Âl-i İmran, 31)

Rabbimiz kendisine olan sevgideki samimiyetin, Resulüne tabi olmaktan geçtiğini ilan buyurmuştur. Bu ilahi fermana gönülden tabi olan ashab da her fırsatta sevgililer sevgilisine sevgilerini “Anam-babam, canım sana feda olsun ya Rasulullah” nidaları ile dile getirmişlerdir. O’nun âşıklarının O’na olan sevgileri gök kubbeyi inletmiş ve kıyamete kadar da inletecektir.

Onu sevmek imandandır; “Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin olsun ki; sizden biriniz. Ben kendisine anasından, babasından, evladından ve bütün insanlardan daha sevimli olmadıkça hakiki manada iman etmiş olamaz.” (Buhari)

Sevdin habibini kâinata sevdirdin;

Sevdin de hilat-i risaleti giydirdin

Makam-ı İbrahim’den makam-ı mahmuda erdirdin.

Server-i asfıya kıldın. Hatem-i enbiya kıldın.

Muhammed Mustafa kıldın.

Salatu selam, tahiyyatu ikram, her türlü ihtiram ona,

Onun âl-i ashabu etbaına ya Rab.

 

Elmalılı Hamdi Yazır

 

Ahlakın zirvesindesin efendim; Rabbimiz Resulünün ahlakına dikkatlerimizi çekerken “Şüphesiz ki sen yüce bir ahlak üzeresin” (Kalem, 4) buyurmuştur.

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, kendisini “güzel ahlakın tamamlayıcısı” olarak tavsif etmiş ve “beni Rabbim terbiye etti, terbiyemi de güzel yaptı” buyurmuştur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sevdalılarının yapacağı iş imanda, ibadetlerde, ahlakta ve hayatın her safhasında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi örnek almaktır.

Örneksin efendim; “And olsun ki Rasulullah’ta sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için bir üsve-i hasene vardır.” (Ahzab, 21)

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin örnekliği, yaşadığı asra münhasır değildir. Kıyamete kadar tüm insanlığın O’nun hayatını bütün yönleriyle bilmesi gerekir. Ashab ve onlardan sonra gelenler, O’nun hayatının günümüze kadar ulaşmasında büyük emek sarf etmişlerdir. O’nun hayatı hiçbir beşere nasip olmayacak şekilde kayıt altına alınmıştır. Onun hayatı konusunda şüpheler oluşturmaya çalışanlar İslam düşmanlarıdır.

“Resul size ne verdiyse onu alın! Size neyi yasakladıysa ondan da kaçının ve Allah’tan korkun! Çünkü Allah’ın azabı şiddetlidir.” (Haşr, 7)

Rabbimizin itaati emrettiğisin efendim; “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin ve Peygambere itaat edin ki amellerinizi boşa çıkarmayın!” (Muhammed, 33)

“Kim Allah’a ve Resulüne itaat ederse işte onlar, Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehidler ve salihlerle beraberdir. Onlar ne güzel dostlardır.” (Nisa, 69)

Zatıma mirat edindim zatını

Bile yazdım adım ile adını.

 

Süleyman Çelebi

 

Sevensin efendim; “And olsun ki size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, mü’minlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir.” (Tevbe, 128)

Sevilensin efendim; “Peygamber mü’minler nazarında kendi canlarından daha önce gelir.” (Ahzab, 6)

Yak sinemi ateşlere, efganıma bakma;

Ruhumda yanan ateşe, niranıma bakma.

Hiç sönmeyecek aşkıma imanıma bakma

Ağlatma da yak, hali perişanıma bakma…

 

Yaman Dede

 

Rabbimizin salât ettiğisin efendim; “Şüphesiz ki Allah ve melekleri, peygambere salât ederler. Ey mü’minler siz de ona salâvat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.” (Ahzab, 56) Bir beşer için bundan daha yüce bir makam olabilir mi?

 

Bilinensin efendim; “Cinlerin ve insanların isyankâr olanları dışında, yer ve göklerde bulunan bütün varlıklar, benim, Allah’ın Resulü olduğumu bilirler.” (Ahmed bin Hanbel)

Ümmetine kurtuluş reçetesi bırakansın efendim; “Size iki şeyi bırakıyorum. Bunlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla dalalete düşmezsiniz: Allah’ın kitabı ve Resulünün sünneti.” (Muvatta)

“Bu can bu tende oldukça Kur’an’ın kölesiyim. Muhammed Muhtar sallallahu aleyhi ve sellem’in yolunun toprağıyım. Birisi sözlerimden, bundan başka bir söz naklederse, o kişiden de bizarım, o sözden de.” Mevlana

Gel, ey Muhammed, bahardır.

Dudaklar ardında saklı,

Âminlerimiz vardır!

Hacdan döner gibi gel;

Miracdan döner gibi gel;

Bekliyoruz yıllardır!

 

Arif Nihat Asya

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Aralık 2018

Sayı: 365

İlkadım Arşiv