BAŞYAZI- “Allah Onları Sever Onlar da Allah’ı Sever”
Kasım 2018 Nureddin SOYAK A- A+ Sesli Dinle    |  
Sesli Dinle    A- A+

BAŞYAZI- “Allah Onları Sever Onlar da Allah’ı Sever”

İslam medeniyeti sevgi medeniyetidir. Yaradan sevgisi ile başlayan sevgi, yaratılanı da kuşatır. Her şeyi yaratan Allah’ımız, insan için, hayatı anlamlı kılan sevgiyi yaratmıştır. Sevgisiz hayat, hayata dair her şeyi anlamsızlaştırır. Fakat neyi, niçin, ne kadar sevmeli sorularına doğru cevaplar verebilmek lazım.

Rabbimiz, zatını “O, çok bağışlayan, çok sevendir.” diye tavsif buyurmuştur. Sevmek ve sevilmek rahmanidir. Sevgi, şefkat ve merhametin tecellisidir. Sevgi karşılıklıdır. “Allah onları sever, onlar da Allah’ı sever.” Allah’ı sevemeyenlere Allah’tan gayrı her şey sevdirilir.

Sevgiler, sevginin yaratıcısı olan Allah için olursa bir değer ve anlam ifade eder. Yoksa münafıkane bir iddiadan ileri gidemez. Sevdiklerini Allah için sevmek. Eşi-dostu, malı-mülkü, sevilmesi caiz olan her şeyi Allah için sevmek. İnsan neye layıksa, iradesini neye yöneltirse Allah da onun sevgisini o kalplere nakşeder. İmana yönelenlere imanı, “Allah, imanı sevdirmiş, inkârı da çirkin göstermiştir.” Küfre yönelenlere de küfrü sevdirmiştir. “Buzağı sevgisi kalplerine sindirilmişti.”

Allah’ın bahşettiği nimetler, “Allah’tan, peygamberinden, O’nun yolunda cihaddan daha sevimli ise…” sapma başlamıştır. Mü’min neyi, ne kadar, niçin sevdiğini bilmelidir.

Mü’min, Allah için fedakârlıkta sınır tanımaz. Gerektiğinde vaktini, gerektiğinde nakdini, gerektiğinde de canını feda eder. “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe eremezsiniz.” Sevdiğin şeyleri sana kimin ikram ettiğini unutmazsan, en çok sevdiğin şeyleri de fedakârlıktan kaçınmazsın. Ona ihtiyacın bile olsa. “Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler.”

Mü’minin yegâne gayesi Allah’ın rızasını kazanmak değil mi? Öyle ise iyi olmaya, iyilerle beraber olmaya, iyilik yapmaya severek ve isteyerek devam et. “Allah iyilik edenleri sever.”

Mü’minin yegâne gayesi Allah’ın rızasını kazanmak değil mi? Öyle ise Allah’tan kork. Haramlardan sakın. “Allah, sakınanları sever.”

Mü’minin yegâne gayesi Allah’ın rızasını kazanmak değil mi? Öyle ise bela ve musibetlere sabret. Hayır da şer de Rabbindendir. İsyan etme. “Allah, sabredenleri sever.”

Mü’minin yegâne gayesi Allah’ın rızasını kazanmak değil mi? Öyle ise gereksiz kaygı ve endişeleri terk edip Allah’a tevekkül et. “Allah, tevekkül edenleri sever.”

Mü’minin yegâne gayesi Allah’ın rızasını kazanmak değil mi? Öyle ise nefsinin ve yakınlarının aleyhine de olsa adaletten vazgeçme. “Allah, adil davrananları sever.”

Mü’minin yegâne gayesi Allah’ın rızasını kazanmak değil mi? Öyle ise madden ve manen temiz ol. “Allah çok tevbe edenleri ve temizlenenleri sever.”

Rabbimiz “Beni severseniz ben de sizi sever, sevdiririm” buyuruyor. “İnanıp salih amel işleyenler için, Rahman (gönüllere) bir sevgi koyacaktır.” “Eşler yaratması, aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun delillerindendir.” Mü’min, Allah’ın yarattığı hiçbir şeyi Allah’ı sever gibi sevemez. Sevdiği her bir şey de ona yaratanı hatırlatıyorsa, eşi, çocukları, malı, mülkü, makamı, yediği, içtiği, haz aldığı her meşru şey; sıkıntı yok. “Ben malı, Rabbimi anmamı sağladığından dolayı çok severim.” Allah’ın rızasını, kazanma gayret ve çabası içerisinde olmadığımız zaman, Allah sevgisinden mahrum kalırız.

Mü’minin yegâne gayesi Allah’ın rızasını kazanmak değil mi? Öyle ise günahlardan sakın.“Allah, hiçbir günahkâr nankörü sevmez.” Günaha dalmaktansa zindanı tercih eden Yusuf’u hatırla. “Ey Rabbim! Zindan bana, bunların beni davet ettiği şeyden daha sevimlidir. Onların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan, onlara meyleder ve cahillerden olurum.”

Mü’minin yegâne gayesi Allah’ın rızasını kazanmak değil mi? Öyle ise aşırılıklardan sakın. “Allah aşırı gidenleri sevmez.”

Mü’minin yegâne gayesi Allah’ın rızasını kazanmak değil mi? Öyle ise küfür ve şirke düşmekten kork ve korun. “Allah kâfirleri sevmez.”

Mü’minin yegâne gayesi Allah’ın rızasını kazanmak değil mi? Öyle ise kimseye zulüm ve haksızlık etme. “Allah zalimleri sevmez.”

Mü’minin yegâne gayesi Allah’ın rızasını kazanmak değil mi? Öyle ise hiçliğinin farkına var da kibre kapılıp övünme. “Allah, kibirlenen ve övünenleri sevmez.”

Mü’minin yegâne gayesi Allah’ın rızasını kazanmak değil mi? Öyle ise Allah’a ve kullarına hainlik etme. “Allah hiçbir hain ve günahkârı sevmez.”

Mü’minin yegâne gayesi Allah’ın rızasını kazanmak değil mi? Öyle ise zulme uğramadıkça çirkin sözü açıklama. “Allah, çirkin sözün açıklanmasını sevmez.”

Mü’minin yegâne gayesi Allah’ın rızasını kazanmak değil mi? Öyle ise fitne ve fesat çıkararak bozgunculardan olma. “Allah bozguncuları sevmez.”

Mü’minin yegâne gayesi Allah’ın rızasını kazanmak değil mi? Öyle ise haddini-hududunu bil, haddini aşanların akıbetini gör de hadsizlik etme. “Allah, haddi aşanları sevmez.”

Mü’minin yegâne gayesi Allah’ın rızasını kazanmak değil mi? Öyle ise helalinden yiyip iç de israf etme. “Allah israf edenleri sevmez.”

Mü’minin yegâne gayesi Allah’ın rızasını kazanmak değil mi? Öyle ise neyine güvenip de büyüklük taslarsın? Görünmez bir mikrop seni perişan eder. “Allah büyüklük taslayanları hiç sevmez.”

Mü’minin yegâne gayesi Allah’ın rızasını kazanmak değil mi? Öyle ise böbürlenme, Allah’ın nimetleri ile şımarma. “Allah böbürlenip şımaranları sevmez.”

Mü’minin yegâne gayesi Allah’ın rızasını kazanmak değil mi? Öyle ise sen senin misin, neyinle övünürsün? “Allah kendini beğenip övünen hiçbir kimseyi sevmez.”

Mü’minin yegâne gayesi Allah’ın rızasını kazanmak değil mi? Öyle ise sadece dünyalıkları sevme, ahireti de düşün. “Sadece dünyayı sevenlerin ahiretten nasibi yoktur.” Rabbani uyarılara kulak ver. “Siz dünyayı seviyor, ahireti bırakıyorsunuz.”

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Kasım 2018

Sayı: 364

İlkadım Arşiv