BAŞYAZI-“Korkusuzlar”
Ekim 2018 Nureddin SOYAK A- A+ Sesli Dinle    |  
Sesli Dinle    A- A+

BAŞYAZI-“Korkusuzlar”

Her şeyi bilen Rabbimiz, kullarını çeşitli imtihanlara tabi tutmaktadır. Bunlardan biri de “korku” ile imtihandır. Ölüm korkusu, rızık korkusu, hastalık korkusu, fakirlik korkusu, zulüm korkusu, haksızlığa uğrama korkusu, bela ve musibetler korkusu gibi korkular…

Bir kısım korkular fıtridir. En korkusuz insanlar da ani gelişen şeylerden korkar. Ani bir gürültü herkesi korkutur. Korku bir reflekstir. Bu tür korkular normaldir. İnsan için gerekli korkular da vardır. Ama çoğu korkular gereksiz korkulardır. Gereksiz korkulardan kurtulmanın tek yolu korkuları teke indirmektir. O da Allah korkusudur. Korkularını tevhid edenin tevhide ulaşması daha kolaydır.

Rabbimiz: “And olsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele.” (Bakara, 155) buyurmaktadır.

Bu imtihanları nasıl kolayca aşabiliriz? Yegâne güç ve kudret sahibi olan Rabbimize tevekkül, teşekkürle ve sabırla mukabele ederek.

İlahi yol göstericilere uyanlar kokusuzlardır. “Tarafımdan size bir yol gösterici gelir de kim ona uyarsa, onlar için herhangi bir korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir, dedik.” (Bakara, 38)

İman edip gereğini yapanlar korkusuzlardır. “İman edip salih ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekâtı verenlerin mükâfatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır.” (Bakara, 277)

Gerekli korkular gönüllere huzur verirken, gereksiz korkular huzursuzluk verip tedirgin etmektedir. Gerekli korkular kalpleri yumuşatırken gereksiz korkular kalpleri taşlaştırmaktadır. Ölüm korkusu merhametsizleştirirken, rızık korkusu cimrileştirmektedir. Firavun’un ölüm korkusu, masum erkek çocuklarını öldürmüştür. “Hani, sizi azabın en kötüsüne uğratan, kadınlarınızı sağ bırakıp, oğullarınızı boğazlayan firavun ailesinden kurtarmıştık.” (Bakara, 49)

Taşlar bile Allah korkusu ile yukarılardan aşağılara yuvarlanırken, en mükemmel şekilde yaratılan insan, Rabbi olan Allah’tan nasıl korkmaz? Kalplerde gereksiz korkular hâkim olursa, gerekli korkuya yer kalmaz. “Sonra bunun ardından kalpleriniz yine katılaştı; taş gibi hatta daha katı oldu. Çünkü taş vardır ki, içinden ırmaklar fışkırır. Taş vardır ki yarılır da içinden sular çıkar. Taş vardır ki, Allah korkusuyla düşer. Allah yaptıklarınızdan hiçbir zaman habersiz değildir.” (Bakara, 74)

Muhsinler korkusuzlardır. “Kim ‘ihsan’ derecesine yükselerek özünü Allah’a teslim ederse, onun mükâfatı Rabbinin katındadır. Artık onlara korku yoktur, onlar üzülmeyecektir.” (Bakara, 112)

“Mallarını gece ve gündüz; gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar var ya, onların Rableri katında mükâfatları vardır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir.” (Bakara, 274)

Gereksiz korku tohumları ekenlerin başında şeytanlar gelmektedir. Şeytanın vesveselerine kananlar helak olurken, ilahi mesaja kulak verenler kurtulmuştur. Gereksiz korkular ins ve cin şeytanlarının şantaj aracıdır. Korkuları kullanarak insanları her çeşit çirkinlik ve hayâsızlığa sürüklerler. “Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size, çirkinliği ve hayâsızlığı emreder. Allah ise size kendi katından mağfiret ve bol nimet vaat ediyor. Şüphesiz Allah, lütfu geniş olandır. Hakkıyla bilendir.” (Bakara, 268)

“Nihayet şeytan ona vesvese verip şöyle dedi: “Ey Âdem! Sana ebedilik ağacını ve yok olmayan bir saltanatı göstereyim mi?” (Taha, 120)

“Binlerce kişi oldukları halde, ölüm korkusuyla yurtlarını terk edenleri görmedin mi?” (Bakara, 243)

“Zalimlerden korkmayın, benden korkun. Böylece size nimetlerimi tamamlayayım ve doğru yolu bulasınız.” (Bakara, 150)

Gereksiz korkular iman ehli ile bağdaşmaz. Gereksiz korkular küfür eklinin karakteridir. Müslümanda gereksiz korkular mevcutsa derhal bunlardan arınmalıdır. Gereksiz korkular iman zafiyetine götürür.

“Onlar öyle kimselerdir ki, halk kendilerine, ‘insanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun’ dediklerinde, bu söz onların imanını artırdı ve ‘Allah bize yeter, o ne güzel vekildir!’ dediler.” (Âl-i İmran, 173)

“İnkâr edenlerin kalplerine korku salacağız. Barınakları da cehennemdir.” (Âl-i İmran, 151)

Dünya sevgisi ve ölüm korkusu da kalplere korku atılmasına sebeptir. Korkaklar ne kadar kalabalık olurlara olsunlar, rüzgârların saçıp savurduğu çer çöp gibidirler. Hiçbir ağırlıkları olmaz.

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurdular ki: “Size çullanmak üzere, yabancı kavimlerin, tıpkı sofraya çağrışan yiyiciler gibi birbirlerini çağıracakları zaman yakındır.” Orada bulunanlardan biri: “O gün sayıca azlığımızdan mı?” diye sordu: “Hayır” buyurdular. “Bilakis o gün siz çoksunuz. Lakin sizler bir selin getirip yığdığı, ağırlığı olmayan çer çöp gibi olacaksınız. Allah, düşmanlarınızın kalbinden size karşı korku duygusunu çıkaracak ve sizin kalplerinize zaaf atacak!” “Zaaf da nedir ey Allah’ın Resulü?” denildi. “Dünya sevgisi ve ölüm korkusu!” buyurdular.” (Ebu Davud)

“O şeytan sizi ancak kendi dostlarından korkutuyor. Onlardan korkmayın, eğer mü’min iseniz, benden korkun.” (Âl-i İmran, 175)

“Bugün kâfirler dininizden ümitlerini kastiler. Artık onlardan korkmayın, benden korkun.” (Maide, 3)

Dünyevi kaygılarla ilahi ahkâmı değiştirmeyin. Allah’ın indirdiği ile hükmedin. “İnsanlardan korkmayın, benden korkun ve ayetlerimi az bir karşılığa değişmeyin. Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendileridir.” (Maide, 44)

Korkuların hayatımıza yansımaları çok mühimdir. Kurtuluşumuza yahut helakimize sebep olmaktadır. Mü’minler korku eğitimine çok önem vermelidir. Mü’min, korku ve ümit arasındaki yolu iyi bilmelidir.

“Mazlumun bedduasını almaktan kork. Zira Allah’la bu beddua arasında perde yoktur.” (Buhari-Müslim-Ebu Davud- Tirmizi)

Allah’tan kork, bütün gereksiz korkulardan kurtul.

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Ekim 2018

Sayı: 363

İlkadım Arşiv